Sluiten
Thuis in
uw dossier

Ferry Bergkamp

Klinisch chemicus

Ferry Bergkamp studeerde tot 1988 Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie heeft hij enkele jaren gewerkt bij Sanquin te Amsterdam. Na zijn doctoraaldiploma en immunologische specialisatie werkte hij als staflid in het klinisch chemisch laboratorium van het Elisabeth Gasthuis te Haarlem. De opleiding tot klinisch chemicus volgde hij bij het Kennemer Gasthuis te Haarlem (nu Spaarne Gasthuis). Sinds 2003 is hij een geregistreerd klinisch chemicus.

''Het juiste resultaat door analytisch werken.''

Aandachtsgebieden

Klinische chemie in het algemeen met speciale interesse voor immunologie, allergie en hemato-oncologie

Nevenfuncties

lid EPD-commissie
lid bestuur vereniging medische staf

lid registratiecommissie NVKC
lid werkgroep CDT NVKC
lid werkgroep Kiesbeter NVKC
lid werkgroep infectiepreventie NVKC