Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

dr. Fouad Amraoui

Internist-nefroloog

Fouad Amraoui is internist-nefroloog in het Spaarne Gasthuis. “Al vroeg tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik internist wilde worden. Als geen ander specialisme omvat de interne geneeskunde een breed palet aan ziektebeelden. We komen steeds meer te weten over de oorzaken en mechanismen van ziekten. Het benutten van deze kennis voor steeds betere diagnostiek en behandeling van patiënten vormt voor mij een niet aflatende uitdaging.”

"Ik ben tevreden als mijn behandeling leidt tot preventie, stabilisatie of verbetering in de gezondheid van patiënten, en daarbij opweegt tegen eventuele bijwerkingen."

Fouad: “Binnen de interne geneeskunde is nefrologie mijn aandachtsgebied. De nieren zijn bij veel processen in het lichaam betrokken, waardoor nierziekten een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven van patiënten. Als nefroloog doe je er daarom alles aan om nierfalen te voorkomen en streef je naar zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven van patiënten die al nierfalen hebben. Hiervoor zijn meestal langdurige behandelrelaties met patiënten nodig, dat is iets wat goed bij me past.”

Belangrijk in zijn zorg voor patiënten vindt Fouad dat patiënten (en hun naasten) goed geïnformeerd worden over hun aandoening en de voor-, en nadelen van behandelingen: “Hierdoor zijn mensen beter in staat hun wensen en verwachtingen te verwoorden en zijn ze zelf meer ‘in control’.”

Fouad werkt in het Spaarne Gasthuis sinds 2020.