Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Gerard Doelman

Ziekenhuisapotheker

Gerard Doelman behaalde in 1986 in Utrecht zijn apothekersexamen en specialiseerde zich in 1990 in Haarlem. Zijn subspecialisatie is ziekenhuisfarmacie.

''Farmacotherapie: maatwerk voor de individuele patiënt''

Aandachtsgebieden

Klinische farmacotherapie

Nevenfuncties

Binnen het Spaarne Gasthuis
Secretaris geneesmiddelencommissie
Lid antibioticacommissie