Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Gerard Verdel

Cardioloog

Gerard Verdel werkte tijdens de studie geneeskunde onder meer als assistent fysiologie en docent. Hij behaalde het artsexamen aan de RU Utrecht en verrichtte aansluitend experimenteel onderzoek naar de functie van geïmplanteerde hartklepprothesen met een onderzoeksbeurs van de Hartstichting.

Kwaliteit wint altijd

Aan het Academisch Ziekenhuis Utrecht werd hij met onderbreking voor de interne vooropleiding opgeleid tot cardioloog (registratie 1989) en bleef hierna als staflid verbonden tot 1991. Sindsdien is hij werkzaam in het Spaarne Gasthuis als algemeen cardioloog. Hier haalt hij grote voldoening en inspiratie uit de dagelijkse omgang met patiënten en medewerkers. De heer Verdel beschikt over de Level 2 accreditatie cardiale CT.

Aandachtsgebieden

Acute cardiologie, invasieve technieken en hartstimulatie. Klinische research en gezondheidsrecht.

Promotie
Nevenfuncties

Binnen het Spaarne Gasthuis
Lid geneesmiddelencommissie
Voorheen lid stafbestuur, medisch-ethische commissie, klachtencommissie

Buiten het Spaarne Gasthuis
Bestuurslid onderwijsstichting waarvoor hij sinds 2001 halfjaarlijkse geaccrediteerde nascholing voor sportartsen en cardiologen organiseert
Oud-bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Landelijk actief in duikgeneeskundige richtlijnontwikkeling