Sluiten
Thuis in
uw dossier

dr. Herman Rijna

Chirurg

Dr. Herman Rijna behaalde zijn artsexamen in 1988 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij specialiseerde zich in 1997 in het voormalig Kennemer Gasthuis en de VU medisch centrum.

Aandachtsgebieden

Chirurgische Oncologie, Longchirurgie, Hoofd/Hals, Algemene Chirurgie

Promotie

2004 – Titel proefschrift: “Implementation of the laparoscopic cholecystectomie around different clinical presentations of cholelithiasis and ductal stones”

Nevenfuncties

Binnen het Spaarne  Gasthuis
Opleider Heelkunde
Voorzitter Stichting Chirurg en Onderzoek
Oncologiecommissie Kennemer Gasthuis
Voorzitter Centrale Opleidingscommissie
Lid Beroepsbelangen Commissie
Lid redactie Commissie Tijdschrift Linnaeusinstituut

Buiten het Spaarne Gasthuis
Lid Beroepsbelangen Commissie NVvH
Lid commissie Regionale Oesophaguschirurgie
Lid regionale opleidingscommissie regio 1
Lid IKA-werkgroepen Mammatumoren, Gastro-intestinale Chirurgie, Longchirurgie en Chirurgisch Oncologisch Netwerk
Lid Longkring Noord-Holland
Lid kerngroep Stichting Topklinische Ziekenhuizen Kennemer Gasthuis