Sluiten
Thuis in
uw dossier

Huub Rockx

Revalidatiearts

Huub Rockx behaalde zijn artsexamen in 1981 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij specialiseerde zich in 1991 in het Academisch Ziekenhuis Leiden.

''Trachten terug te brengen naar het oude niveau van functioneren en daar ook te houden''

Aandachtsgebieden

Amputaties, pols- / handproblematiek, arbeidsrevalidatie, chronische pijnproblematiek, spasticiteitsbehandeling ( o.a. Botox ) met als subspecialisatie revalidatie van volwassenen