Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Inge Mulder

Ziekenhuisapotheker

Inge Mulder behaalde haar apothekersexamen in 1996 aan de Rijskuniversiteit van Groningen. Ze specialiseerde zich in 2007 in Haarlem met als subspecialisatie ziekenhuisfarmacie.

''Kwaliteit van geneesmiddelen en hun toepassing moet je borgen''

Aandachtsgebieden

Kwaliteitsbeheer en kwaliteitscontrole, Therapeutic Drug Monitoring en Toxicologie

Nevenfuncties

Binnen Spaarne Gasthuis:

Lid calamiteitencommissie

Onderzoeker SIRE team

Lid bloedtransfusiecommissie

Buiten Spaarne Gasthuis:

Lid (auditor) werkgroep beoordeling toeleveranciers van de NVZA