Sluiten
Thuis in
uw dossier

dr. Johan Kuijvenhoven

MDL-arts

Dr. Johan Kuijvenhoven legde in 1990 cum laude zijn artsexamen af en specialiseerde zich tot internist in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Academisch Ziekenhuis in Leiden (1993-1999). De opleiding tot maag/darm/leverarts volgde hij in het Leids Universitair Medisch Centrum (1999-2001).

Aandachtsgebieden

Allround MDL arts met speciale interesse voor leverziekten (o.a. behandeling van hepatitis B en C), inflammatoire darmziekten (IBD: Crohn en colitis ulcerosa) en darmkanker. Wetenschappelijk onderzoek op het terrein van leverziekten, IBD en diverticulose.

Promotie

2005 – Titel proefschrift: “Gelatinases in chronic liver disease. The clinical relevance of MMP-2 and MMP-9 in orthotopic livertransplantation”

Nevenfuncties

Binnen het Spaarne Gasthuis
medisch manager MDL-ziekten
Lid van de Beroepsbelangen commissie vrijgestelde specialisten
Waarnemend opleider MDL-ziekten

Buiten het Spaarne Gasthuis
Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie
Lid van de Accreditatiecommissie NV-MDL
Lid van de werkgroep auto-immuun hepatitis