Sluiten
Thuis in
uw dossier

dr. Martien Herruer

Klinisch chemicus

Dr. Martien Herruer werd in 1984 biochemicus in Amsterdam en specialiseerde zich in 1993 in Deventer tot klinisch chemicus.

''Optimale laboratoriumdiagnostiek past bij goede patiëntenzorg.''

Aandachtsgebieden

Hematologie, bloedtransfusie, chromatografie

Promotie

1989 – Titel proefschrift: “Ribosomal protein gene expression in yeast”

Nevenfuncties

Binnen het Spaarne Gasthuis
Lid bloedtransfusiecommissie
Lid ACLU

Buiten het Spaarne Gasthuis
Lid beroepsbelangen commissie NVKC