Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

dr. Martin Bard

Longarts

Dr. Martin Bard (1965,  Antony, Frankrijk) studeerde geneeskunde aan het academisch ziekenhuis Bicêtre (universiteit Paris XI, Frankrijk). De specialisatiediploma’s voor longziekten en medische oncologie verkreeg hij in respectievelijk 1996 en 2001. Van 1996 tot 2001 was hij werkzaam in het academisch ziekenhuis Bicêtre en daarna in het kankerinstituut Gustave-Roussy. Na zijn aankomst in Nederland in 2001, werkte hij eerst in het Erasmus Medisch Centrum en daarna in het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Vanaf 2005 is hij werkzaam in het Spaarne Gasthuis.

Aandachtsgebieden

Oncologie en tabaksverslaving

Promotie

2005 Erasmus Medisch Centrum Rotterdam: Detectie van longkanker gebruikmakend van optische spectroscopie.

Nevenfuncties

Lid oncologiecommissie
Lid Nederlandse vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Lid International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)
Lid Werkgroep longtumoren Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA)