Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Miriam Hanstede

Gynaecoloog

Miriam Hanstede is gynaecoloog in het Spaarne Gasthuis. “Als gynaecoloog richt ik mij met name op de hoog complexe hysteroscopische operaties en behandelingen, van patiënten met de ziekte van Asherman in het bijzonder.

''Uit het hele land worden patiënten met het syndroom van Asherman naar ons ziekenhuis verwezen.''

Miriam: “Het Spaarne Gasthuis heeft een 3e-lijns verwijsfunctie voor het diagnosticeren en behandelen van patiënten met het syndroom van Asherman. Uit het hele land worden patiënten naar ons ziekenhuis verwezen om hier geopereerd te worden. Ik opereer samen met Esther Kuijper, gyneacoloog om te zorgen dat de specifieke kennis en kunde op dit gebied ook in de toekomst bewaard blijft. Wij zetten ons ook in voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Asherman.”

‘Patient centered’ zorgpad

Het Asherman team heeft een  ‘patient centered’ zorgpad ontwikkeld.  Het betrekt ook andere subspecialisaties zoals pre-conceptiezorg, radiologie, fertiliteitsgeneeskunde en obstetrie,  om mee te denken over de speciale zorgvraag van de Asherman patiënt. Hierdoor kan de zorg het beste afgestemd worden op de behoefte van de individuele patiënt.

Miriam: “Voor de patiënt is dit een enorme winst omdat voorheen de patiënte zelf de uitleg moest gaan geven over een zwangerschapsbegeleiding in de 2e lijn. De behandelingen worden beter op elkaar afgestemd. De zorgverleners zijn bekend met dit zeldzame ziektebeeld en het ziekenhuis heeft minder ondoelmatige zorg omdat onderzoeken niet herhaald worden. Iedereen werkt in hetzelfde dossier en de lijnen zijn kort. In het eerste consult wordt het zorgteam samengesteld afhankelijk van de specifieke behoefte van de Asherman patiënt. Door dit structureel op deze wijze te doen, hebben we veel kennis gekregen op de verschillende gebieden en binnen de verschillende subspecialismen. Deze kennis kunnen we direct toepassen op onze patiënten groep.

Miriam werkt in het Spaarne Gasthuis sinds 2013.

Meer weten over het Asherman syndroom? Mail naar [email protected]