Sluiten
Thuis in
uw dossier

dr. Niki Schoonenboom

Neuroloog

Dr. Niki Schoonenboom behaalde haar artsexamen in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam. Zij specialiseerde zich in juli 2011 aan het VU medisch centrum in Amsterdam met als subspecialisatie cognitieve neurologie.

''Optimale zorg wordt grotendeels bepaald door goede communicatie''

Aandachtsgebieden

Cognitieve neurologie: alzheimer, dementie, biomarkers

Promotie

2006 – Titel proefschrift: “Biomarkers in hersenvocht bij vroege en differentiële diagnose van de ziekte van Alzheimer”