Sluiten
Thuis in
uw dossier

dr. Pim de Ronde

Internist endocrinoloog

Dr. W. de Ronde (Pim) behaalde in 1996 cum laude zijn arts-examen aan het Erasmus MC Rotterdam. Daar specialiseerde hij zich in 2002. Van 2003 tot 2011 was De Ronde als staflid werkzaam op de afdeling interne geneeskunde/endocrinologie van het VU medisch centrum in Amsterdam.

Aandachtsgebieden

Diabetes, schildklierziekten, osteoporose, ziekten van hypofyse en bijnieren, stoornissen van de geslachtshormoonhuishouding.

Dr. De Ronde is een expert op het gebied van mannelijk hypogonadisme (gebrek aan het hormoon testosteron) zoals het syndroom van Klinefelter en het syndroom van Kallmann. Daarnaast heeft hij speciale belangstelling voor de effecten en bijwerkingen van androgene anabole steroïden.

Promotie

2006 – Titel proefschrift: ‘Determinants of plasma androgen and estrogen levels in men’ (Erasmus MC Rotterdam)

Nevenfuncties

Binnen het Spaarne Gasthuis

 • Opleider interne geneeskunde
 • voorzitter van de advies commissie locale uitvoerbaarheid
 • voorzitter van de wetenschapscommissie Spaarne Gasthuis
 • lid van de blibliotheekcommissie
 • lid bestuur Posthumus Meyesfonds
 • Lid centrale opleidingscommissie
 • lid STZ kerngroep
 • lid commissie locatieprofilering

Buiten het Kennemer Gasthuis

 • commissie van de gezondheidsraad met als opdracht “gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de amateursport”
 • commissie andrologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • raad van advies Continuüm Endocrinologie
 • extern adviseur van het project “goud in handen” in opdracht van de Nederlands Klinefelter vereniging
 • lid van het guidelines panel van de European Association of Urology