Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

René Schellart

Gynaecoloog

René Schellart behaalde in 1989 zijn artsexamen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) en specialiseerde zich in dezelfde stad. Sinds 1998 werkt hij als gynaecoloog in het Spaarne Gasthuis. In 2012 is hij door de beroepsvereniging gecertificeerd tot urogynaecoloog. Deze gynaecologen mogen de bekkenbodemproblematiek tot hun specifieke subspecialisatie rekenen.

''Over incontinentie praten mensen liever niet. Dat is jammer, want het is vaak goed te verhelpen!''

Aandachtsgebieden

Verzakking- en incontinentie-problematiek
Reconstructieve/laparoscopische bekkenchirurgie

Wetenschappelijk onderzoek

MiniMo-Trial: “A prospective multi-national randomized comparison of the effectiveness and safety of MiniArc™ and Monarc™.” De MiniMo-Studie is een internationaal onderzoek naar de operatieve behandeling van urine incontinentie.

Nevenfuncties

Binnen het Spaarne Gasthuis
Lid kernstaf
Lid bekkenbodemteam
Coördinator consortiumstudies urogynaecologie

Buiten het Spaarne Gasthuis
Hoofdonderzoeker en coördinator MiniMo-Trial
Trainer urogynaecologische operaties