Sluiten
Thuis in
uw dossier

Ruud van der Hoeven

Ziekenhuisapotheker

Ruud van der Hoeven rondde in 1980 zijn apothekersopleiding af aan de RU in Utrecht. Hij specialiseerde zich in 1983 in Eindhoven.

''Onze ziekenhuisapotheek: een professionele partner voor farmaceutische patientenzorg!''

Aandachtsgebieden

Management, ICT, Farmaco-economie, robotisering, opleiding.

Nevenfuncties

Binnen het Spaarne Gasthuis
Lid Calamiteiten Commissie
Voorzitter Geneesmiddelencommissie

Buiten het Spaarne Gasthuis
Voorzitter Specialisten Registratie Commissie Ziekenhuisfarmacie