Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

dr. Sybren Rynja

Uroloog

Sybren Rynja is uroloog in het Spaarne Gasthuis. Hij koos voor de urologie vanwege de combinatie van een aantal factoren.

Sybren: “Een chirurgisch vak, waarbij op de polikliniek van jong tot oud voorbij komt en doorgaans ook langer bij je onder behandeling blijft. Een uroloog doet zowel de diagnostiek, de behandeling en de controle bij een patiënt, waardoor het mogelijk is een langdurige patiënten relatie op te bouwen. Belangrijk in mijn zorg voor patiënten vind ik dat iemand zich gehoord voelt, begrijpt wat er speelt en begrijpt hoe we samen het probleem kunnen verminderen of verhelpen.”

Sybren werkt in het Spaarne Gasthuis sinds 2018.