Sluiten
Thuis in
uw dossier

dr. Ton Zwijnenburg

Nucleair geneeskundige

Dr. Ton Zwijnenburg behaalde in 1983 zijn artsexamen aan de VUmc in Amsterdam. Hij specialiseerde zich in 1991 in het AMC in Amsterdam.

''Samenwerking is een absolute voorwaarde voor optimale patiëntenzorg''

Aandachtsgebieden

Cardiologie, oncologie, orthopaedie.

Promotie

1989 – Titel proefschrift: “Ventilation Perfusion studies using SPECT”

Nevenfuncties

Lid concilium NVNG
Lid pleno visitatiecommissie NVNG
Voorzitter BBC NVNG