Sluiten
Thuis in
uw dossier

Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis en lid van de vereniging STZ (Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen) en er wordt dan ook een actieve bijdrage verwacht aan deze topklinische ambitie en de daaraan verbonden thema's: opleidingen, patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie. Bij het Spaarne Gasthuis werken zo'n 4200 medewerkers en ruim 290 medisch specialisten. In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons 'te gast' is. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel.
 
Binnen de vakgroep Geriatrie van het Spaarne Gasthuis is er per heden een vacature voor een :

Chef de clinique geriatrie

0,8 FTE

Afdeling

Ouderenzorg is een speerpunt voor het Spaarne Gasthuis. Er is een centrum voor ouderengeneeskunde in de breedste zin van het woord. Het specialisme op locatie Haarlem Zuid bestaat uit een geriatrische unit en een chirurgisch-geriatrische unit voor postoperatieve behandeling van kwetsbare chirurgische patiënten (22 bedden). Er is een diagnostisch onderzoekscentrum met als onderdelen een algehele triage poli, valpoli, geheugenpoli en poli pre-operatieve screening. Tevens is er een multidisciplinair consultteam geriatrie aanwezig met veel proactieve bemoeienis bij opgenomen kwetsbare ouderen. Op de locatie Hoofddorp is een Geriatrische Trauma Unit (GTU; 6-8 bedden), waarbij in samenwerking met de vakgroepen orthopedie en chirurgie oudere patiënten met een heupfractuur worden behandeld. Er is een consultdienst en er zijn poliklinieken o.a. speciaal voor de geriatrische oncologie, geheugenscreening en valpoli. Er is veel aandacht en belangstelling voor de geriatrische oncologische patiënt. Op locatie Haarlem Noord vinden poliklinische activiteiten plaats.

Vanuit de Value Based Health Care principes zal de ouderenzorg dienen als speerpunt om de zorg vanuit de kwetsbare oudere te gaan regelen in het hele Spaarne Gasthuis.

De vakgroep geriatrie (8 geriaters, 11 arts-assistenten, 2 HAIO's , 2 SOG i.o., co-assistenten en 1 verplegingswetenschapper) is een dynamische groep die zich inzet voor optimale geriatrische zorg in het Spaarne Gasthuis en daarbuiten.
De vakgroep is zeer actief bezig met wetenschappelijk onderzoek. Er is een nauwe samenwerking met de vakgroepen neurologie, psychiatrie, chirurgie en ICU. Naast deze interne activiteiten vindt consultatie plaats in de verpleeghuisinstellingen in de regio. De vakgroep participeert al geruime tijd in het opleiden van aios huisartsgeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde en co-assistenten. Er is een opleiding voor de klinische geriatrie. Tevens is er opleiding in het aan het ziekenhuis verbonden psychiatrisch ziekenhuis InGeest.

Profiel

U bent een enthousiaste geriater die graag wil participeren in een actief team in een STZ-ziekenhuis waar de geriatrie een speerpunt is.
Van de kandidaten wordt verwacht dat ze, naast een (bijna) afgeronde opleiding tot klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde, enthousiast zijn en actief willen participeren in het verder ontwikkelen van de ouderengeneeskunde in de regio. Affiniteit met opleiden van arts-assistenten en co-assistenten is vanzelfsprekend.

Ons aanbod

De vakgroep geriatrie werkt in dienstverband en wordt beloond conform AMS.

Interesse

Nadere inlichtingen over de functie zijn te krijgen bij Dr. C. J. Kalisvaart, medisch manager via telefoonnummer 023-54543299.
 
Belangstellenden worden uitgenodigd een sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum vitae, uiterlijk 17 december a.s. te richten aan: Spaarne Gasthuis, t.a.v. Prof. dr. I van Schaik, voorzitter raad van bestuur, postbus 417, 2000 AK Haarlem of via: rvbwerving&selectie@spaarnegasthuis.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden medio december.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.