Sluiten
Thuis in
uw dossier

Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis en lid van de vereniging STZ (Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen) en er wordt dan ook een actieve bijdrage verwacht aan deze topklinische ambitie en de daaraan verbonden thema's: opleidingen, patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.
Bij het Spaarne Gasthuis werken zo'n 4200 medewerkers en ruim 290 medisch specialisten. In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons 'te gast' is. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel.
 
Voor de vakgroep medische psychologie zijn wij op zoek naar een nieuwe collega om onze vakgroep te versterken.
 

Klinisch (neuro) psycholoog/ GZ-psycholoog

36 uur per week

Functie

De vakgroep Medische Psychologie zoekt een ervaren en enthousiaste collega met speciale belangstelling voor de neuropsychologie en met affiniteit voor het verder vormgeven van wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.

U zal grotendeels werkzaam zijn voor de geriatrie en neurologie. De werkzaamheden zijn met name poliklinisch en bestaan m.n. uit het verzorgen van de neuropsychologische diagnostiek. Zowel de geriatrie als de geheugenpoli zijn volop in ontwikkeling. De geheugenpoli binnen ons ziekenhuis is de afgelopen jaren fors gegroeid en is inmiddels een van de grootste van Nederland. De patiëntenzorg wordt geleverd door een hecht team bestaande uit klinisch geriaters, de arts-assistent klinische geriatrie, neurologen, psychiater, gespecialiseerd verpleegkundigen en klinisch (neuro)psycholoog. Er is een hechte samenwerking, ook wat betreft wetenschappelijk onderzoek, met het Alzheimercentrum van het VuMC.

Tevens is de klinisch (neuro)psycholoog/ GZ-psycholoog supervisor voor de GZ-opleiding en voor de opleiding tot Klinisch psycholoog. Er wordt bereidheid verwacht om zitting te nemen in afdelingscommissies, ziekenhuiscommissies en commissies van de medische staf.

Afdeling

De vakgroep Medische psychologie is binnen het ziekenhuis een zelfstandig specialisme. Het is een ambitieuze vakgroep in een dynamische ziekenhuisorganisatie.
 
De vakgroep verzorgt de diagnostiek en/of behandeling op het gebied van neuropsychologische problematiek, psychosomatiek, somatopsychische problematiek en algemene psychologische klachten.
Er vindt snelle diagnostiek plaats, de behandeling is kortdurend en er vindt goede overdracht plaats naar de verwijzers. De verwijzers zijn de medisch specialisten. Ook is er in toenemende mate sprake van ketenzorg en worden patiënten verwezen naar partners binnen de ketenzorg.
Naast in zeer beperkte mate ziekenhuis brede diagnostiek en behandeling zijn er met name multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met o.a. Revalidatie, Kindergeneeskunde, Geriatrie, TOPZ (Team Ondersteunende en palliatieve zorg), Oncologie, Neurologie en HIV en participatie in zorgpaden zoals de Hoofdpijnpoli en Transitiepoli (jongeren met DMI).
 
Binnen de vakgroep zijn bijna alle psychologen verbonden aan een specifieke vakgroep waar een multidisciplinair samenwerkingsverband mee bestaat. De psychologen zijn lid van de medische staf. Er is een actief opleidingsklimaat (GioS, PioG en Psychologie Master stagiaires).
 
De vakgroep Medische Psychologie vormt samen met de vakgroep Psychiatrie de Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie. Er is een hechte en goede samenwerking tussen beide vakgroepen.
 

Profiel

U heeft een BIG-registratie als Klinisch (neuro)psycholoog of GZ-psycholoog (=vereiste)
U bent van huis uit neuropsycholoog of heeft hier in hoge mate aantoonbare affiniteit mee
U heeft ervaring in het werken in de somatische gezondheidszorg
U heeft ervaring in het werken binnen een geheugenpoli
U heeft kennis van en ervaring met psychodiagnostisch onderzoek, zowel met neuropsychologisch onderzoek als met andere vormen van psychodiagnostiek.
U heeft een actieve en positieve instelling, oplossingsgericht denken spreekt u aan en u vindt het prettig om te blijven groeien in uw vak
U heeft de bereidheid tot het geven van supervisie
U bent bereid om flexibel ingezet te worden binnen het ziekenhuis
U vindt het uitdagend en krijgt er energie van om te werken in een dynamische omgeving en om mee te helpen om de ziekenhuiszorg zo goed mogelijk vorm te geven
Het heeft uw belangstelling om deel te nemen aan afdelingscommissies, ziekenhuiscommissies en commissies van de medische staf
U bent bereid om een actieve rol te spelen t.a.v. wetenschappelijk onderzoek

Ons aanbod

U zult werkzaam zijn in Haarlem, één van de oudste provinciesteden van Nederland in nabijheid van de kust en natuurparken en in Hoofddorp, in nabijheid van culturele mogelijkheden in Haarlem en Amsterdam.
 
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, met de intentie van een dienstverband met het Spaarne Gasthuis voor onbepaalde tijd. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ziekenhuizen. De functie is voor klinisch (neuro) psychologen ingedeeld in FWG-schaal 70 en voor GZ-psychologen ingedeeld in FWG-schaal 65. Er is een aantrekkelijk persoonlijk budget voor nascholing en onkosten.

Interesse

Belangstellenden worden uitgenodigd een sollicitatiebrief, voorzien van een Curriculum Vitae, uiterlijk 13 december 2018 te richten aan:

Spaarne Gasthuis, t.a.v. prof. dr. I.N. van Schaik, voorzitter raad van bestuur via: rvbwerving&selectie@spaarnegasthuis.nl

De eerste selectieronde zal gehouden worden in week 51, op 17 december 2018 in de middag. De tweede selectieronde zal zijn op dinsdag 18 december.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.