Sluiten
Thuis in
uw dossier
Het Spaarne Gasthuis is één van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland met locaties in Haarlem en Hoofddorp.
De medische staf van het Spaarne Gasthuis is georganiseerd als een coöperatie: de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland u.a. (MSCK). Deze bestaat uit zowel stafleden in vrije vestiging als stafleden in dienstverband. Daarnaast kent de Coöperatie nog leden vanuit aanpalende organisaties, die qua patiëntenzorg direct betrokken zijn bij het Spaarne Gasthuis en de Coöperatie.
De MSCK heeft personeelsleden in dienst onder wie anios, chefs de clinique en researchmedewerkers.

In het Spaarne Gasthuis werken zo'n 4.200 medewerkers en ruim 290 medisch specialisten. In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons 'te gast' is. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Speerpunten in het ziekenhuis zijn Vrouw & Kind, ouderen en Oncologie.

In verband met de beëindiging van de praktijkvoering van één van de maten ontstaat binnen de vakgroep chirurgie per 1 juli 2019 een vacature voor een:

Oncologisch chirurg, aandachtsgebied mammachirurgie

1 FTE

Afdeling

De vakgroep Chirurgie is onderdeel van Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland u.a. De vakgroep is een dynamische groep die continu zoekt naar vernieuwing en verbetering in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. De chirurgen werken op de locaties Haarlem Noord, Haarlem Zuid en Hoofddorp.

Profiel

Wij zoeken een chirurg met interesse en aantoonbare ervaring in de oncologische chirurgie en mammachirurgie. U beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden en heeft de wens te willen werken in een team. Binnen de vakgroep geeft u sturing aan het verder ontwikkelen en innoveren van de mammachirurgie. U bent patiëntgericht en bereid actief te participeren in de opleiding van arts-assistenten en coassistenten. Wetenschappelijke interesse strekt tot aanbeveling. Het werkterrein zal ook een deel van de algemene chirurgie beslaan. U participeert in de algemene dienst.

Ons aanbod

Toetreding tot de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland u.a. als chirurg. De vakgroep Chirurgie wordt gevormd door 25 chirurgen. De mammachirurgie wordt in al haar facetten op kwalitatief hoogwaardig niveau uitgevoerd door een ambitieus team van gecertificeerde oncologisch chirurgen, verpleegkundig specialisten en mammacare verpleegkundigen. De STZ-geaccrediteerde mammachirurgische praktijk is een van de grootste praktijken in Nederland. De oncologische zorg is samengebracht in ons nieuwe en moderne multidisciplinair oncologisch centrum in Hoofddorp.
Chirurgie onderhoudt goede relaties met de vakgroepen Plastische Chirurgie en Radiologie.
Onze vakgroep is actief met het initiëren van nieuwe zorgactiviteiten, en participeert ook actief in ontwikkelingen binnen de ziekenhuisorganisatie. Er is een opleidingsbevoegdheid Heelkunde in regio 1 waarbij alle chirurgische differentiaties aangeboden worden.
We zijn kritisch op eigen handelen en geven prioriteit aan patiëntveiligheid en het kwalitatief verbeteren van zorg.
De vakgroep wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Interesse

Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke (gastro-enterologisch/ oncologisch chirurg, medisch manager), en dr. R. Silvis (gastro-enterologisch /oncologisch chirurg, voorzitter vakgroep) via het secretariaat Chirurgie 023-2243520 of bij dr. M. Weisfelt (voorzitter bestuur MSCK), via het Bureau Medische Staf 023-2242884.
Voor meer informatie zie ook https://spaarnegasthuis.nl/specialisme/chirurgie.

Schriftelijke reactie, vergezeld van een CV en eventuele referenties kan voor 1 mei worden gericht aan de heer dr. M. Weisfelt, voorzitter bestuur MSCK via MSBwerving&selectie@spaarnegasthuis.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.