Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

1e jaar Nursing Liasion Officer Spaarne Gasthuis

Wat deed de Nursing Liaison Officer (NLO) in het Spaarne Gasthuis in 2017?

Verbindingen leggen van ‘board tot bed’ en relaties starten voor professionalisering verpleegkunde en verpleegkundigen binnen en buiten de organisatie, dat is de opdracht.

Lees hier waarom, hoe en wie in het SG als eerste ziekenhuis in Nederland een verbinding maakte met een nieuwe functie.

Waarom een Nursing Liaison Officer?
Hoe het verschil maken met een NLO?

“Hoe ziet een werkweek eruit? Heel veelzijdig: vakinhoudelijk sparren over verschillende taken, bijeenkomst verpleegkundig stafconvent, social media verkennen en delen, of webpagina’s en nieuwsbrieven maken, of brainstormen over een ideeënbus, of deelname aan een ICT advisory board, of meelopen op verpleegafdelingen of meedenken over verpleegkundig onderzoek of CNIO of adviezen over positionering van de verpleegkundigen, of communicatie of ambassadeur van de ‘vrienden Spaarne Gasthuis’ etc.”

Zichtbaarheid
Topzorg
Verpleegkundig Staf Convent 
Externe verbindingen 
2018

Waarom een Nursing Liaison Officer?

Het Spaarne Gasthuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een verpleegkundige verbindings officier heeft aangesteld. Het Spaarne wil de verpleegkundige beroepsgroep meer betrekken bij alle ontwikkelingen intern en extern. Daarom kozen zij voor een verpleegkundige verbindingsofficier die van board tot bed de relaties kan leggen, zodat de beleidsmakers input krijgen vanuit de werkvloer en vice versa. Zodat de kennis binnen en buiten een organisatie op het verpleegkundig domein goed gedeeld worden. De opdracht voor de Nursing Liaison Officer (NLO) is ondersteuning en focus op de verpleegkundig professionalisering, op alle niveau van bestuurlijk tot uitvoering.

CNO
In Amerika en Groot Britannie is het gebruikelijk dat een ziekenhuis een chief nursing officer (CNO) heeft, die de verbindingen legt tussen bestuur, beleid, professie en uitvoering. Deze CNO is vaak vergelijkbaar met een CMO of een CFO, dus een bestuursfunctie. In Nederland kennen we dit niet. Er is 1 chief nursing officer op landelijke niveau, als persoonlijk adviseur over verpleegkundige zaken van minister schippers, Marieke Schuurmans. Er is 1 formele ziekenhuis-CNO, een bedrijfsvoerend manager met de portefeuille verpleegkunde erbij. Verpleegkundige directeuren of directeuren zorg zijn niet meer. Er zijn wel enkele raad van bestuurleden met een verpleegkundige achtergrond. Meestal is er een medische voorzitter van een raad van bestuur. Deze laat zich voeden, op verpleegkundig gebied door de zorgmanagers, verpleegkundig adviesraden en verpleegkundige stafadviseurs. Een CNO of NLO kan het verschil maken om goed (en sneller) de verbinding te maken voor de grootste beroepsgroep van een organisatie.

Hoe dan het verschil maken?

Eind 2017 is een verschil in professionalisering zichtbaar van de verpleegkunde, de verpleegkundigen en het verpleegkundig staf convent in het Spaarne Gasthuis. Niemand kan bijvoorbeeld om de verpleegkundige adviesraad heen, als het gaat om ontwikkelingen en meedenken in beleid op het verpleegkundig domein. Er is een voorzichtig begin van een verpleegkundig platform waarin bijna alle afdelingen vertegenwoordigd zijn. De wens blijft om actief de werktevredenheid en het werkplezier van de verpleegkundigen te vergroten. En meer aandacht voor hun professionele identiteit.  De verbinding naar andere ziekenhuizen en de beroepsvereniging is natuurlijk belangrijk en meer zichtbaar intern en extern.

Zichtbaarheid

2017 was het jaar van kennis delen via (social) media. Op diverse pagina’s op het gasthuisnet, internet, facebook, linkedin, instagram, twitter, YouTube. Waarom zoveel verschillende kanalen? Om er niet 1 plek bestaat waar verpleegkundigen allemaal kijken om informatie te vinden en te delen over hun vak.

In het eerste jaar is er gewerkt aan de zichtbaarheid op het intranet en social media, door de NLO samen met collega’s van het verpleegkundig staf convent (VSC), de afdeling communicatie, sharepointteam en het secretariaat raad van bestuur. De basis is gelegd voor het continue verbeteren van de patiëntenzorg en de communicatie.

Er is bijvoorbeeld een kennismarkt georganiseerd rondom de dag van de verpleging met een mooi waarderingsfilmpje. Er is een kans gepakt om de landelijke beroepsvereniging welkom te heten bij de landelijke campagne met de nacht van de verpleging. Ook voor de voorzitter van de Raad van Bestuur een unieke en bijzondere bijeenkomst om de waardering voor de verpleegkundigen zo duidelijk neer te zetten voor gastvrije topzorg.

Topzorg

Om topzorg te geven wil je graag dat zorgprofessionals Trots-Openminded-Professioneel (kunnen) zijn. Met de Nursing Liaison Officer is er bijvoorbeeld een actieve stuurgroep herstart om de toekomstige zorgberoepsprofielen te vertalen naar de praktijk. De NLO legt de verbinding naar alle zaken die het verpleegkundig domein raken. Of het nu vakinhoudelijk sparren is over verschillende taken, of brainstormen over een ideeënbus, of deelname aan een ICT advisory board, of meelopen op verpleegafdelingen of meeluisteren over verpleegkundig onderzoek of adviezen over positionering van de verpleegkundigen of communicatie of ambassadeur van de ‘vrienden Spaarne Gasthuis’ of ….

De NLO legt verbindingen vanuit vakinhoudelijke ontwikkelingen, los van beperkingen en zorgen over productie, kosten, formatie, ziekteverzuim. Hoe fijn is dat voor de professionals, managers en bestuurders?

VSC

vscHet Verpleegkundig Staf Convent ondersteunen is een belangrijk onderdeel in de functie van de NLO. Het VSC kreeg in 2017 een nieuwe samenstelling. Vier leden namen afscheid omdat hun termijn erop zat of omdat hun dagelijkse werkzaamheden meer tijd vroegen. Een voorzitterswissel op de dag van de verpleging zorgde voor een nieuwe koers. In 2017 is het aantal leden weer aangevuld met totaal acht personen. Lees meer op de pagina om kennis te maken met de andere VSC leden.

 

Externe  verbindingen

De opdracht is om te helpen bij de professionaliseren van verpleegkunde in het Spaarne Gasthuis en de verbindingen binnen en buiten het ziekenhuis te leggen. Zichtbaar is dat door de dagelijkse social media berichten vanuit de beroepsvereniging, vakbladen en collega verpleegkundigen. Deelname aan de ledenraad van V&VN en het V&VN VAR-platform expertiseteam zorgen ook voor kennisdelen. Vanuit die rollen is het logisch om geregeld aanwezig te zijn bij bijeenkomsten voor lezingen, workshops geven, debat volgen. De nieuwe functie van NLO en het Spaarne Gasthuis levert aandacht op van andere organisaties omdat het verpleegkundig leiderschap en verpleegkundig invloed op strategisch niveau een uitdaging is in veel ziekenhuizen. De behoefte aan CNO’s in organisaties lijkt te groeien. Een klein begin voor deze ontwikkeling lijkt gemaakt door het Spaarne Gasthuis.

2018

In 2018 wordt de ontwikkeling van CNO’s in Nederland voortgezet. Onder andere door een bestuursstudiereis naar magnet hospitals in de VS, samen met oa V&VN. De impact van de NLO en het effect van de professionalisering mag meer zichtbaar worden. Het moet bijdragen aan gezonde zorg in een aantrekkelijk ziekenhuis waar verpleegkundigen en patiënten graag komen. De verpleegkundige invloed op beleid en vakinhoud op alle niveaus kan beter. Ook het onderzoek door verpleegkundigen en combinatiebanen voor verpleegkundigen met zorg en bijvoorbeeld kwaliteits- of onderzoeksfuncties verdienen meer aandacht, om de zorg nog beter te maken.

In 2018 gaan we in het Spaarne Gasthuis een mooi experiment aan met een #NOOC #MOOC (#Nurse of #Massive online open course) over de toekomst voor het verpleegkundig vak. Deze #NOOC zullen we gastvrij ook open zetten voor verpleegkundigen van binnen en buiten het SG. (start 12 mei 2018)

In 2018 krijgt het programma 2020 verpleegkundige gezonde zorg meer vorm. Er zullen startafdelingen beginnen met de functiedifferentiatie en de nieuwe beroepsprofielen. Werkgroepen gaan de vertaling maken om ook in de toekomst goed TOPzorg te (blijven) geven.  Hiervoor is leiderschap nodig van verpleegkundigen en leidinggevenden op elk niveau. #Npower voor persoonlijk leiderschap, klinisch leiderschap, verpleegkundig leiderschap. Bespreekbaar maken en actie ondernemen op dilemma’s.

“Dus lef en liefde voor je vak. Terug naar de bedoeling, want waarom je ooit de zorg bent ingegaan? Waar ben je trots op of blij van? Neem en krijg jij (professionele) ontwikkeling en ruimte als verpleegkundige in tijden van arbeidsmarktproblematiek en toenemende zorgzwaarte? Blijf de verbinding zoeken!  Ik gun elk ziekenhuis een CNO of NLO.”