Sluiten
Thuis in
uw dossier

Pathologie

De afdeling pathologie doet diagnostisch onderzoek van cellen, weefsels, vochten, uitstrijkjes of ander lichaamsmateriaal. De afdeling verzorgt, behalve voor het Spaarne Gasthuis ook de pathologische diagnostiek voor het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de huisartsen in de regio.

Hoe levert u materiaal aan?

Aanvraagformulieren diagnostisch onderzoek

Pathologie in het Spaarne Gasthuis

De patholoog maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team en is aanwezig bij multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met andere medisch specialisten. Naast de algemene pathologie heeft een aantal pathologen zich bekwaamd in o.a. lymfklierpathologie, mammapathologie, infectieuze pathologie en longpathologie. De maatschap bestaat uit 7 pathologen en heeft sinds 2008 de bevoegdheid voor het opleiden van artsen tot medisch specialist patholoog en doet dit in samenwerking met de afdeling pathologie van het Amsterdam UMC (locatie VUmc). Het laboratorium waar het patiëntenmateriaal wordt bewerkt, is gebouwd conform de modernste richtlijnen en technieken voor immunopathologie, moleculaire technieken, dunne laag cytologie en telepathologie. De moleculaire diagnostiek wordt deels zelf gedaan en zo nodig uitbesteed. Maligne lymfomen worden mede beoordeeld door het regionale lymfomenpanel.

Bekijk de algemene voorwaarden van afdeling pathologie van het Spaarne Gasthuis.

ISO 15189 accreditatie en vigerende veldnormen

In 2018 heeft het pathologielaboratorium de ISO 15189:2012 accreditatie behaald (M285). Deze internationaal erkende accreditatie geeft aan dat alle processen binnen het laboratorium voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen, die van toepassing zijn op medische laboratoria. Jaarlijks wordt door de Raad van Accreditatie getoetst of deze accreditatie verlengd wordt.

Het pathologielaboratorium volgt de vigerende veldnormen, zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Pathologie.