Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Wachttijden

Wanneer bent u aan de beurt? Onderstaande tabel laat zien hoe snel u op 1 van de locaties van het Spaarne Gasthuis terecht kunt als u voor het eerst een afspraak maakt op de polikliniek. Bekijk de wachttijden van de behandelingen of onderzoeken per specialisme door op de link ‘Wachttijd voor behandeling’ achter het specialisme te klikken.

Wachttijden in kalenderdagen

De wachttijd is in kalenderdagen. Dit betekent dat werk- en weekenddagen meetellen. De wachttijden voor een afspraak op de polikliniek zijn de actuele wachttijden op het moment van publicatie. Staat er een streepje ‘-‘ in het overzicht? Dan is er op deze locatie geen polikliniekafspraak of behandeling mogelijk, of het is op het moment van publiceren niet mogelijk om een algemene indicatie van de wachttijd te geven. De wachttijden zijn op 17 mei 2022 bijgewerkt en worden iedere twee weken bijgewerkt.

Bekijk ook de toelichting van de manier waarop de wachttijden van de poliklinieken en behandeling worden berekend.

Let op: Vanwege de coronacrisis kunnen de werkelijke wachttijden afwijken van het schema hieronder.

Afspraken op de polikliniek (voor zowel nieuwe patiënten als controle patiënten) worden zoveel mogelijk vervangen door telefonische afspraken als dit medisch mogelijk is.

De wachttijd voor een operatie kan langer zijn dan normaal. De wachttijden in het schema worden 1x per twee weken bepaald en zijn gebaseerd op de beschikbare capaciteit van de onder andere Operatiekamers (OK) die op dat moment bekend is. Het is een indicatie en kan afwijken van de werkelijkheid, bijvoorbeeld omdat een individuele patiënt eerst aanvullende behandelingen moet ondergaan om geopereerd te kunnen worden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met de polikliniek.

Specialisme
Hoofddorp
Haarlem Zuid
Haarlem Noord
Specialisme
Hoofddorp
Haarlem Zuid
Haarlem Noord
Hoofddorp 21
Haarlem Zuid 18
Haarlem Noord -
Hoofddorp 11
Haarlem Zuid 17
Haarlem Noord 14
Hoofddorp 2
Haarlem Zuid 2
Haarlem Noord 3
Hoofddorp 40
Haarlem Zuid 35
Haarlem Noord 36
Hoofddorp 7
Haarlem Zuid 7
Haarlem Noord -
Hoofddorp 14
Haarlem Zuid 14
Haarlem Noord 26
Hoofddorp 41
Haarlem Zuid 17
Haarlem Noord 19
Hoofddorp 8
Haarlem Zuid 4
Haarlem Noord 19
Hoofddorp 36
Haarlem Zuid 18
Haarlem Noord -
Hoofddorp -
Haarlem Zuid 1
Haarlem Noord -
Hoofddorp 33
Haarlem Zuid 32
Haarlem Noord 35
Hoofddorp 70
Haarlem Zuid 74
Haarlem Noord 76
Hoofddorp 1
Haarlem Zuid -
Haarlem Noord 1
Hoofddorp 16
Haarlem Zuid 14
Haarlem Noord -
Hoofddorp 29
Haarlem Zuid 28
Haarlem Noord 36
Hoofddorp 5
Haarlem Zuid -
Haarlem Noord -
Hoofddorp 18
Haarlem Zuid 46
Haarlem Noord -
Hoofddorp 40
Haarlem Zuid 40
Haarlem Noord 40
Hoofddorp 1
Haarlem Zuid 3
Haarlem Noord 3
Hoofddorp -
Haarlem Zuid -
Haarlem Noord -
Hoofddorp 19
Haarlem Zuid 18
Haarlem Noord 55
Hoofddorp -
Haarlem Zuid 90
Haarlem Noord -
Hoofddorp 1
Haarlem Zuid 1
Haarlem Noord 1
Hoofddorp 28
Haarlem Zuid 22
Haarlem Noord -
Hoofddorp 21
Haarlem Zuid 26
Haarlem Noord 8
Hoofddorp 31
Haarlem Zuid 31
Haarlem Noord -

*Dit specialisme houdt spreekuur op 1 of meerdere van onze overige locaties. Klik op het specialisme om het overzicht van alle wachttijden te bekijken.

U kunt de meest actuele wachttijden van het Spaarne Gasthuis ook vinden via de website van ZorgkaartNederland. Daar staan ook de wachttijden van alle andere ziekenhuizen in Nederland. De website is onderdeel van de Nederlandse Patiëntenfederatie die voor de presentatie van de wachttijden samenwerkt met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wilt u sneller geholpen worden?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeenkomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.