Sluiten
Thuis in
uw dossier

Wachttijden

Onderstaande tabel laat zien hoe snel u op 1 van de locaties van het Spaarne Gasthuis terecht kunt (Hoofddorp, Haarlem Zuid, Haarlem Noord of Heemstede), als u voor het eerst een afspraak maakt voor een gesprek op de polikliniek of een behandeling in ons ziekenhuis. Kiest u liever zélf de locatie? Dan kan de wachttijd langer zijn. De wachttijden worden iedere maand bijgewerkt.

De wachttijd in kalenderdagen

De wachttijd is de gemiddelde wachttijd van de behandeling van de afgelopen 3 maanden en wordt aangegeven in kalenderdagen. De wachttijden voor de polikliniek zijn de actuele wachttijden op moment van publicatie. De wachttijden zijn op 9 februari 2017 bijgewerkt.

PolikliniekBehandeling
Allergologie - -
Haarlem Zuid 51 -
Anesthesiologie - -
Hoofddorp / Haarlem Noord 21 -
Cardiologie - -
Hoofddorp 17 -
Haarlem Zuid 22 -
Haarlem Noord 21 -
Chirurgie - -
Hoofddorp / Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
Vaatchirurgie 1 -
Gastro-entrologie 1 -
Mammapoli 1 -
Oncologie 1 -
Carpaal tunnel syndroom - 19
Galblaas - 17
Liesbreuk - 23
Spataderen - 34
Borstkanker - 36
Carotispathologie - 6
Aneurysma Aorta - 7
Darmkanker - 15
Etalagebenen (PAOD) - 64
Operatieve verwijdering van een deel van de dikke darm - 22
Dermatologie - -
Hoofddorp 36 -
Haarlem Zuid 13 -
Haarlem Noord 16 -
Heemstede 27 -
Spataderen - 45
Geriatrie - -
Hoofddorp 1 -
Haarlem Zuid 8 -
Haarlem Noord 14 -
Gynaecologie en verloskunde - -
Hoofddorp 2 -
Haarlem Zuid 7 -
Haarlem Noord 17 -
Oncologie - Hoofddorp 2 -
Oncologie - Haarlem Zuid 7 -
Oncologie - Haarlem Noord 17 -
Infertiliteit - Hoofddorp 2 -
Infertiliteit - Haarlem Zuid 7 -
Infertiliteit - Haarlem Noord 17 -
Incontinentie bij de vrouw - Hoofddorp 2 -
Incontinentie bij de vrouw - Haarlem Zuid 7 -
Incontinentie bij de vrouw - Haarlem Noord 17 -
Baarmoederverwijdering - 51
Sterilisatie vrouw - 23
Interne geneeskunde - -
Hoofddorp 7 -
Haarlem Zuid 6 -
Haarlem Noord 8 -
Endocrinologie - Hoofddorp 7 -
Endocrinologie - Haarlem Zuid 6 -
Endocrinologie - Haarlem Noord 8 -
Nefrologie - Hoofddorp 7 -
Nefrologie - Haarlem Zuid 6 -
Nefrologie - Haarlem Noord 8 -
infectieziekten - Hoofddorp 7 -
infectieziekten - Haarlem Zuid 6 -
infectieziekten - Haarlem Noord 8 -
Hypertensie - Hoofddorp 7 -
Hypertensie - Haarlem Zuid 6 -
Hypertensie - Haarlem Noord 8 -
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) - -
Hoofddorp / Haarlem Zuid / Haarlem Noord 5 -
Neus- en/of keelamandelen - 24
Neustussenschot - 37
Oorbuisjes - 28
Kindergeneeskunde - -
Hoofddorp / Haarlem Zuid / Haarlem Noord 30 -
Longgeneeskunde - -
Hoofddorp 20 -
Haarlem Zuid 6 -
Haarlem Noord 21 -
Oncologie - Hoofddorp 20 -
Oncologie - Haarlem Zuid 6 -
Oncologie - Haarlem Noord 21 -
Maag-, darm- en leverziekten (MDL) - -
Hoofddorp 13 -
Haarlem Zuid 3 -
Haarlem Noord 23 -
Coloscopie - -
Gastroscopie - -
Mammapoli 1 -
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) - -
Hoofddorp 14 -
Haarlem Zuid 7 -
Neurochirurgie - -
Carpaal tunnel syndroom - 26
Hernia - 38
Neurologie - -
Hoofddorp 9 -
Haarlem Zuid 7 -
Haarlem Noord 30 -
Oncologie - -
Chirurgie - Hoofddorp / Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
Gynaecologie - Hoofddorp 2 -
Gynaecologie - Haarlem Zuid 7 -
Gynaecologie - Haarlem Noord 17 -
Longziekten - Hoofddorp 20 -
Longziekten - Haarlem Zuid 6 -
Longziekten - Haarlem Zuid 21 -
Oogheelkunde - -
Hoofddorp 42 -
Haarlem Zuid 9 -
Haarlem Noord 31 -
Staaroperatie - 31
Orthopedie - -
Hoofddorp - -
Haarlem Zuid 10 -
Haarlem Noord 9 -
Haarlem Zuid 6 -
Totale heup operatie - 91
Kijkoperatie knie - 14
Totale knie operatie - 91
Meniscus of voorste kruisband - 34
Pijnbestrijding - -
Hoofddorp / Haarlem Noord 21 -
Plastische chirurgie - -
Hoofddorp 16 -
Haarlem Zuid 9 -
Haarlem Noord 14 -
Heemstede 1 -
Buikwandcorrectie - 60
Borstverkleining - 47
Borstvergroting - 22
Carpaal tunnel syndroom - 19
Dupuytren - 38
Psychiatrie en medische psychologie - -
Hoofddorp 7 10
Haarlem Zuid 14 10
SOLK (behandeling psych) - 28
Radiologie - -
MRI-Scan - Hoofddorp 6 -
MRI-Scan - Haarlem Zuid 10 -
MRI-Scan - Haarlem Noord 7 -
CT-Scan - Hoofddorp / Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
Reumatologie - -
Hoofddorp 35 -
Haarlem Zuid 20 -
Haarlem Noord 37 -
Heemstede 27 -
Revalidatiegeneeskunde - -
Hoofddorp 13 -
Haarlem Zuid 24 -
Haarlem Noord 7 -
Urologie - -
Hoofddorp 20 -
Haarlem Zuid 24 -
Haarlem Noord 34 -
Blaasgezwel/tumor - 25
Prostaatoperatie (TURP) - 68
Sterilisatie man - -
Stressincontinentie vrouw - 43

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de streeknormen).