Sluiten
Thuis in
uw dossier

Wachttijden

Onderstaande tabel laat zien hoe snel u op 1 van de locaties van het Spaarne Gasthuis terecht kunt (Haarlem Noord, Haarlem Zuid of Hoofddorp), als u voor het eerst een afspraak maakt voor een gesprek op de polikliniek of een behandeling in ons ziekenhuis. Kiest u liever zélf de locatie? Dan kan de wachttijd langer zijn. De wachttijden worden iedere maand bijgewerkt.

De wachttijd in dagen

De wachttijd is de gemiddelde wachttijd van de behandeling van de afgelopen 3 maanden en wordt aangegeven in dagen. De wachttijden voor de polikliniek zijn de actuele wachttijden op moment van publicatie. De wachttijden zijn op 9 januari 2017 bijgewerkt.

PolikliniekBehandeling
Allergologie 28 -
Anesthesiologie 1 -
Cardiologie 12 -
Chirurgie 1 -
Vaatchirurgie 1 -
Gastro-entrologie 1 -
Mammapoli 1 -
Oncologie 1 -
Carpaal tunnel syndroom - 11
Galblaas - 5
Liesbreuk - 20
Spataderen - 26
Borstkanker - 36
Carotispathologie - 3
Aneurysma Aorta - 1
Darmkanker - 17
Etalagebenen (PAOD) - 52
Operatieve verwijdering van een deel van de dikke darm - 25
Dermatologie 22 -
Spataderen - 26
Geriatrie 14 -
Gynaecologie en verloskunde 8 -
Oncologie 8 -
Infertiliteit 8 -
Incontinentie bij de vrouw 8 43
Baarmoederverwijdering - 35
Sterilisatie vrouw - 28
Interne geneeskunde 10 -
Endocrinologie 10 -
Nefrologie 10 -
infectieziekten 10 -
Hypertensie 10 -
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) 7 -
Neus- en/of keelamandelen - 25
Neustussenschot - 28
Oorbuisjes - 26
Kindergeneeskunde 24 -
Longgeneeskunde 4 -
Oncologie 4 -
Maag-, darm- en leverziekten (MDL) 2 -
Coloscopie 21 -
Gastroscopie 7 -
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) 1 -
Neurochirurgie 18 -
Carpaal tunnel syndroom - 26
Hernia - 34
Neurologie 15 -
Oncologie - -
Chirurgie 1 -
Gynaecologie 8 -
Longziekten 4 -
Oogheelkunde 10 -
Staaroperatie - 31
Orthopedie 7 -
Totale heup operatie - 43
Kijkoperatie knie - 32
Totale knie operatie - 48
Meniscus of voorste kruisband - 32
Pijnbestrijding 3 -
Plastische chirurgie 9 -
Buikwandcorrectie - 51
Borstverkleining - 49
Borstvergroting - 25
Carpaal tunnel syndroom - 21
Dupuytren - 47
Psychiatrie en medische psychologie 20 -
SOLK (behandeling psych) - 7
Radiologie - -
MRI-Scan 1 -
CT-Scan 1 -
Reumatologie 28 -
Revalidatiegeneeskunde 21 -
Urologie 15 -
Blaasgezwel/tumor - 25
Prostaatoperatie (TURP) - 14
Sterilisatie man - 1
Stressincontinentie vrouw - 43

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de streeknormen).