Sluiten
Thuis in
uw dossier

Wachttijden

Onderstaande tabel laat zien hoe snel u op 1 van de locaties van het Spaarne Gasthuis terecht kunt (Hoofddorp, Haarlem Zuid, Haarlem Noord of Heemstede), als u voor het eerst een afspraak maakt voor een gesprek op de polikliniek of een behandeling in ons ziekenhuis. Kiest u liever zélf de locatie? Dan kan de wachttijd langer zijn. De wachttijden worden iedere maand bijgewerkt.

De wachttijd in kalenderdagen

De wachttijd is de gemiddelde wachttijd van de behandeling van de afgelopen 3 maanden en wordt aangegeven in kalenderdagen. De wachttijden voor de polikliniek zijn de actuele wachttijden op moment van publicatie. De wachttijden zijn op 10 maart 2017 bijgewerkt.

PolikliniekBehandeling
Allergologie - -
Haarlem Zuid 41 -
Anesthesiologie - -
Hoofddorp / Haarlem Noord 21 -
Cardiologie - -
Hoofddorp 14 -
Haarlem Zuid 17 -
Haarlem Noord 20 -
Chirurgie - -
Hoofddorp 2 -
Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
Vaatchirurgie Hoofddorp 2 -
Vaatchirurgie Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
Gastro-entrologie Hoofddorp 2 -
Gastro-entrologie Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
Mammapoli Hoofddorp / Haarlem Noord 3 -
Oncologie Hoofddorp 2 -
Oncologie Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
Carpaal tunnel syndroom - 28
Galblaas - 18
Liesbreuk - 30
Spataderen - 54
Borstkanker - 39
Carotispathologie - 6
Aneurysma Aorta - 36
Darmkanker - 23
Etalagebenen (PAOD) - 45
Operatieve verwijdering van een deel van de dikke darm - 22
Dermatologie - -
Hoofddorp 28 -
Haarlem Zuid 13 -
Haarlem Noord 16 -
Heemstede 20 -
Spataderen - 46
Geriatrie - -
Hoofddorp 16 -
Haarlem Zuid 22 -
Haarlem Noord 42 -
Gynaecologie en verloskunde - -
Hoofddorp 2 -
Haarlem Zuid 2 -
Haarlem Noord 15 -
Oncologie - Hoofddorp 2 -
Oncologie - Haarlem Zuid 2 -
Oncologie - Haarlem Noord 15 -
Infertiliteit - Hoofddorp 2 -
Infertiliteit - Haarlem Zuid 2 -
Infertiliteit - Haarlem Noord 15 -
Incontinentie bij de vrouw - Hoofddorp 2 -
Incontinentie bij de vrouw - Haarlem Zuid 2 -
Incontinentie bij de vrouw - Haarlem Noord 15 -
Incontinentie bij de vrouw - 51
Baarmoederverwijdering - 52
Sterilisatie vrouw - 31
Interne geneeskunde - -
Hoofddorp 16 -
Haarlem Zuid 1 -
Haarlem Noord 13 -
Endocrinologie - Hoofddorp 16 -
Endocrinologie - Haarlem Zuid 1 -
Endocrinologie - Haarlem Noord 13 -
Nefrologie - Hoofddorp 16 -
Nefrologie - Haarlem Zuid 1 -
Nefrologie - Haarlem Noord 13 -
infectieziekten - Hoofddorp 16 -
infectieziekten - Haarlem Zuid 1 -
infectieziekten - Haarlem Noord 13 -
Hypertensie - Hoofddorp 16 -
Hypertensie - Haarlem Zuid 1 -
Hypertensie - Haarlem Noord 13 -
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) - -
Hoofddorp / Haarlem Zuid / Haarlem Noord 5 -
Neus- en/of keelamandelen - 35
Neustussenschot - 41
Oorbuisjes - 38
Kindergeneeskunde - -
Hoofddorp / Haarlem Zuid / Haarlem Noord 30 -
Longgeneeskunde - -
Hoofddorp 20 -
Haarlem Zuid 21 -
Haarlem Noord 21 -
Oncologie - Hoofddorp 14 -
Oncologie - Haarlem Zuid 2 -
Oncologie - Haarlem Noord 21 -
Maag-, darm- en leverziekten (MDL) - -
Hoofddorp 3 -
Haarlem Zuid 7 -
Haarlem Noord 16 -
Coloscopie - -
Gastroscopie - -
Mammapoli 1 -
Borstkanker - 39
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) - -
Hoofddorp 1 -
Haarlem Zuid 2 -
Neurochirurgie - -
Hoofddorp 10 -
Haarlem Zud 10 -
Carpaal tunnel syndroom - 27
Hernia - 41
Neurologie - -
Hoofddorp 6 -
Haarlem Zuid 7 -
Haarlem Noord 15 -
Oncologie - -
Hoofddorp 2 -
Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
Gynaecologie - Hoofddorp 2 -
Gynaecologie - Haarlem Zuid 2 -
Gynaecologie - Haarlem Noord 15 -
Longziekten - Hoofddorp 14 -
Longziekten - Haarlem Zuid 2 -
Longziekten - Haarlem Zuid 21 -
Oogheelkunde - -
Hoofddorp 2 -
Haarlem Zuid 7 -
Haarlem Noord 9 -
Staaroperatie - 36
Orthopedie - -
Hoofddorp 2 -
Haarlem Zuid 9 -
Haarlem Noord 6 -
Haarlem Zuid 6 -
Totale heup operatie - 74
Kijkoperatie knie - 18
Totale knie operatie - 52
Meniscus of voorste kruisband - 28
Pijnbestrijding - -
Hoofddorp / Haarlem Noord 21 -
Plastische chirurgie - -
Hoofddorp 15 -
Haarlem Zuid 7 -
Haarlem Noord 15 -
Heemstede 21 -
Buikwandcorrectie - 41
Borstverkleining - 47
Borstvergroting - 38
Carpaal tunnel syndroom - 27
Dupuytren - 37
Psychiatrie en medische psychologie - -
Hoofddorp 1 10
Haarlem Zuid 17 10
SOLK (behandeling psych) - 28
Radiologie - -
MRI-Scan - Hoofddorp 6 -
MRI-Scan - Haarlem Zuid 10 -
MRI-Scan - Haarlem Noord 6 -
CT-Scan - Hoofddorp / Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
CT-Scan - Haarlem Zuid 7 -
CT-Scan - Haarlem Noord 6 -
Mammografie - Hoofddorp 5 -
Mammografie - Haarlem Zuid 8 -
Mammografie - Haarlem Noord 10 -
Echografie - Hoofddorp 10 -
Echografie - Haarlem Zuid 4 -
Echofoto's - Haarlem Noord 3 -
Skeletfoto's Hoofddorp / Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
Reumatologie - -
Hoofddorp 24 -
Haarlem Zuid 16 -
Haarlem Noord 30 -
Heemstede 20 -
Revalidatiegeneeskunde - -
Hoofddorp 14 -
Haarlem Zuid 60 -
Haarlem Noord 60 -
Urologie - -
Hoofddorp 14 -
Haarlem Zuid 14 -
Haarlem Noord 13 -
Blaasgezwel/tumor - 46
Prostaatoperatie (TURP) - 59
Sterilisatie man - 8
Stressincontinentie vrouw - 41

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).