Sluiten
Thuis in
uw dossier

Wachttijden

Onderstaande tabel laat zien hoe snel u op 1 van de locaties van het Spaarne Gasthuis terecht kunt (Hoofddorp, Haarlem Zuid, Haarlem Noord of Heemstede), als u voor het eerst een afspraak maakt voor een gesprek op de polikliniek of een behandeling in ons ziekenhuis. Kiest u liever zélf de locatie? Dan kan de wachttijd langer zijn. De wachttijden worden iedere maand bijgewerkt.

De wachttijd in kalenderdagen

De wachttijd is de gemiddelde wachttijd van de behandeling van de afgelopen 3 maanden en wordt aangegeven in kalenderdagen. De wachttijden voor de polikliniek zijn de actuele wachttijden op moment van publicatie. De wachttijden zijn op 8 juni 2017 bijgewerkt.

Wachttijden voor: Chirurgie

PolikliniekBehandeling
Chirurgie 0 0
Hoofddorp / Haarlem Zuid / Haarlem Noord 1 -
Carpaal tunnel syndroom - 21
Galblaas - 21
Liesbreuk - 21
Spataderen - 21
Borstkanker - 24
Carotispathologie - 10
Aneurysma Aorta - 14
Darmkanker - 16
Etalagebenen (PAOD) - 14

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).