Sluiten
Thuis in
uw dossier

Lokale uitvoerbaarheid

Wetenschappelijk onderzoek doen in het Spaarne Gasthuis? Daarvoor is toestemming nodig. Hoe u een voorstel indient? Dat leest u op deze pagina.

Adviescommissie lokale uitvoerbaarheid


Een onderzoek mag pas worden gestart na goedkeuring van een METC en toestemming van de raad van bestuur. De adviescommissie lokale uitvoerbaarheid (ACLU) adviseert de raad van bestuur. U moet uw wetenschappelijke studie in Spaarne Gasthuis aan- en afmelden bij het secretariaat van de ACLU.

Hoe meldt u uw studie aan?

De hoofdonderzoeker in het Spaarne Gasthuis meldt de studie aan en uploadt de benodigde documenten via study management. U heeft hiervoor inloggegevens nodig. Deze vraagt u aan bij Adinda Drenth per e-mail aclu@spaarnegasthuis.nl.

De ACLU van het Spaarne Gasthuis bespreekt iedere 3e dinsdag van de maand de onderzoeksvoorstellen.

Study management heeft een eigen website:

De ACLU en de raad van bestuur vragen documenten van u. Deze hebben zij nodig als zij uw onderzoeksvoorstel beoordelen. De documenten uploadt u via de website van Study Management. Upload de documenten een week voor de vergadering van de ACLU. 

Contract bij onderzoek met sponsoring

Is een externe partij de opdrachtgever/ sponsor van uw onderzoek dan is een contract verplicht. U stelt een tripartite contract of studieovereenkomst op.

De volgende partijen ondertekenen het contract:

  • de sponsor
  • de hoofdonderzoeker
  • de raad van bestuur

Een modelcontract vindt u op de website van de CCMO.

Meer informatie

Heeft u vragen over toetsingsprocedures? Of zoekt u de benodigde formulieren? Kijk op het intranet van het ziekenhuis of neem contact op met Adinda Drenth, (023) 224 1644 of via e-mail aclu@spaarnegasthuis.nl.