Sluiten
Thuis in
uw dossier

Ethische zaken

U gaat naar het ziekenhuis vanwege uw gezondheid. Soms komt u zaken tegen waarbij het gaat om meer dan alleen een medicijn of een operatie. Wat als u geen bloed van een ander wilt? Wat als u een behandeling wilt stoppen? Medische ethiek, hoe Spaarne Gasthuis hiermee omgaat, leest u op deze pagina.

Gastvrijheid

U bent te gast in het Spaarne Gasthuis. Zo zien en ervaren Spaarne Gasthuis en de medewerkers van het ziekenhuis het. U bent van harte welkom in Spaarne Gasthuis.

U legt misschien wel het belangrijkste wat u heeft in onze handen: uw gezondheid. U wilt de best mogelijke zorg. U behandelen op de manier die u wenst, is wat het Spaarne Gasthuis doet. Met respect voor wat u belangrijk vindt in het leven.

Zorg samen met u

Uw mening is belangrijk. Uw waarden zijn belangrijk. Uw wensen zijn belangrijk. Dat vinden wij. En daar handelen wij ook naar.

Samen met u kijken artsen en verpleegkundigen naar wat het beste is om te doen of te laten tijdens uw behandeling.

Waarden als u een pijnstillers haalt bij een apotheek? Wensen als u belt voor een afspraak? Op dat soort momenten maakt de ethische kant u waarschijnlijk wat minder uit.

Maar er zijn situaties waarin u het belangrijk vindt dat medewerkers van Spaarne Gasthuis samen met u naar uw behandeling kijken.

Bijvoorbeeld als u:

 • een bepaalde behandeling niet meer wilt
 • een duur geneesmiddel nodig heeft, maar dat niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar
 • niet meer naar huis kunt na een opname in het ziekenhuis
 • (nog) niet zwanger kunt worden

Ethische regels

Optimale zorg is veilige zorg. U wilt weten waar u aan toe bent. Daarom heeft het Spaarne Gasthuis over een aantal onderwerpen in de zorg extra regels opgesteld en afspraken gemaakt.

Belangrijke onderwerpen die extra zorgvuldigheid van het Spaarne Gasthuis vragen? Denk aan situaties waarbij u:

 • Geen bloed van een ander wilt krijgen
 • Niet gereanimeerd wilt worden
 • Niet meer kunt genezen
 • Bescherming nodig hebt tegen uzelf, anderen of uw omgeving
 • Nadenkt over euthanasie
 • Ervoor kiest om te stoppen met uw medicijnen, met eten of drinken

Ethische commissie

Spaarne Gasthuis heeft een ethische commissie. Die bespreekt ethische onderwerpen. Het doel: u optimale zorg bieden. Ook als het moeilijk is vanwege ethische overwegingen.

Artsen en verpleegkundigen spreken regelmatig met elkaar over de gemaakte regels en afspraken.

De ethische commissie van Spaarne Gasthuis bestaat uit:

 • 1 lid van de cliëntenraad
 • 2 medisch specialisten
 • 1 jurist
 • 1 geestelijk verzorger
 • 1 verpleegkundig afdelingshoofd
 • 1 verpleegkundig specialist (in opleiding)
 • 1 verpleegkundige van het Verpleegkundig Stafconvent (adviesraad)
 • 1 arts-assistent
 • 1 maatschappelijk werker
 • 1 manager zorg