Sluiten
Thuis in
uw dossier

Kwaliteit en veiligheid

U komt naar Spaarne Gasthuis vanwege uw gezondheid. U wilt de beste zorg. Uiteraard. Natuurlijk willen wij u de beste zorg geven. Veilig, met persoonlijke aandacht én goede service.

Wij verbeteren de kwaliteit van zorg voortdurend. Hoe? Met nieuwe technieken, de modernste apparatuur, betere opleiding en soms verrassend eenvoudige aanpassingen die een wereld van verschil maken.

Hoe weet u dat u de beste zorg krijgt?

Het Spaarne Gasthuis maakt de kwaliteit van zorg zo zichtbaar mogelijk. Ook voor u.

Enkele voorbeelden:

  • U bekijkt de verschillende keurmerken die we hebben.
  • U bezoekt ZorgKaartNederland en ziet hoe patiënten de zorg en de zorgprofessionals van het Spaarne Gasthuis waarderen.
  • Op het Kwaliteitsvenster vindt u gegevens over behandelresultaten, revalidatie en algemene kwaliteit die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen verzamelt over het Spaarne Gasthuis.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Een belangrijk onderdeel van dit toezicht is het jaargesprek. Elk jaar bezoekt de inspectie het Spaarne Gasthuis en kijkt naar taken en verantwoordelijkheden. En naar de manier van samenwerken tussen alle betrokken partijen in het ziekenhuis zoals de raad van bestuur, medische staf, vakgroepen en individuele zorgverleners. De verslagen van deze bezoeken zijn openbaar en kunt u inzien via de website van de Inspectie. 
  • Het Spaarne Gasthuis gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Het ziekenhuis communiceert met u via het beveiligde patiëntportaal mijnspaarnegasthuis.nl. Het kan ook voorkomen dat u berichten van het Spaarne Gasthuis ontvangt buiten het portaal om. In dat geval kiest het ziekenhuis voor veilige communicatie via Zivver. Lees hier wat Zivver is en wat u moet doen als u een mail via Zivver ontvangt.

Spaarne Gasthuis meet zelf de kwaliteit

Ziekenhuizen zijn verplicht om zelf de kwaliteit van zorg te meten.

Elk jaar beantwoorden zij lijsten met vragen van onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, Elsevier en Algemeen Dagblad.

Spaarne Gasthuis maakt deze gegevens openbaar. Raadpleeg de gegevens via www.ziekenhuizentransparant.nl of in het Jaardocument.

Ziekenhuizen tonen met de antwoorden op de vragen aan welke resultaten zij behalen. Spaarne Gasthuis vergelijkt de antwoorden met andere ziekenhuizen: zo weet Spaarne Gasthuis hoe het ziekenhuis de zorg verder verbetert.

Patiënttevredenheid in ziekenhuizen

Het Spaarne Gasthuis wil graag weten hoe patiënten over hun behandeling denken. Daarom houdt het ziekenhuis regelmatig patiënttevredenheidsonderzoeken. Met de uitkomsten verbetert het ziekenhuis de zorg.

U bent patiënt en doet mee aan een patiënttevredenheidsonderzoek?

U meldt positieve én negatieve ervaringen en geeft een rapportcijfer. Dat gebeurt met een schriftelijke vragenlijst die u anoniem invult.

Is kwaliteit meetbaar?

Ja. Maar kwaliteit is meer dan vinklijstjes of een rijtje cijfers. Overal waar wij kwaliteit kunnen meten, daar doen we dat. En we doen meer. We luisteren naar patiënten.

Waarom meet het Spaarne Gasthuis kwaliteit?

  • Waarom ondervraagt het Spaarne Gasthuis patiënten?
  • Waarom levert het ziekenhuis gegevens aan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg?
  • Waarom ondersteunt het Spaarne Gasthuis van harte ZorgKaartNederland?

Het antwoord op al deze vragen: gegevens leren ons hoe wij de zorg en de dienstverlening nog verder kunnen (lees: moeten) verbeteren. Alleen de beste zorg telt. Niets meer en niets minder.