Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Kwaliteit en veiligheid

U komt naar Spaarne Gasthuis vanwege uw gezondheid. U wilt de beste zorg. Uiteraard. Natuurlijk willen wij u de beste zorg geven. Veilig, met persoonlijke aandacht én goede service.

Wij verbeteren de kwaliteit van zorg voortdurend. Hoe? Met nieuwe technieken, de modernste apparatuur, betere opleiding en soms verrassend eenvoudige aanpassingen die een wereld van verschil maken.

Hoe weet u dat u de beste zorg krijgt?

Het Spaarne Gasthuis maakt de kwaliteit van zorg zo zichtbaar mogelijk. Ook voor u.

Enkele voorbeelden:

  • U bekijkt de verschillende keurmerken die we hebben.
  • U bezoekt ZorgKaartNederland en ziet hoe patiënten de zorg en de zorgprofessionals van het Spaarne Gasthuis waarderen.
  • Op het Kwaliteitsvenster vindt u gegevens over behandelresultaten, revalidatie en algemene kwaliteit die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen verzamelt over het Spaarne Gasthuis.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Een belangrijk onderdeel van dit toezicht is het jaargesprek. Elk jaar bezoekt de inspectie het Spaarne Gasthuis en kijkt naar taken en verantwoordelijkheden. En naar de manier van samenwerken tussen alle betrokken partijen in het ziekenhuis zoals de raad van bestuur, medische staf, vakgroepen en individuele zorgverleners. De verslagen van deze bezoeken zijn openbaar en kunt u inzien via de website van de Inspectie. 
  • Het Spaarne Gasthuis gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Het ziekenhuis communiceert met u via het beveiligde patiëntportaal mijnspaarnegasthuis.nl. Het kan ook voorkomen dat u berichten van het Spaarne Gasthuis ontvangt buiten het portaal om. In dat geval kiest het ziekenhuis voor veilige communicatie via Zivver. Lees hier wat Zivver is en wat u moet doen als u een mail via Zivver ontvangt.
  • In het Spaarne Gasthuis zetten onze medewerkers zich in om onze patiënten de beste zorg te geven. Veilig, met persoonlijke aandacht én goede service. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed gaat in de zorg voor een patiënt. Gelukkig heeft dit meestal geen gevolgen. Maar soms komt het voor dat er iets gebeurt dat ernstige, schadelijke gevolgen heeft voor de patiënt en waarbij de zorg beter had gekund. We spreken dan van een calamiteit. Het ziekenhuis is verplicht een calamiteit te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ). Het is belangrijk dat deze calamiteiten worden gemeld en geanalyseerd. Het geeft inzicht in de oorzaak en gebeurtenissen. En helpt ons om ervan te leren en verbeteracties op te stellen. Zo is de kans op herhaling zo klein mogelijk. In het jaarverslag calamiteiten staat vermeld hoeveel calamiteiten in 2018 onderzocht en wat de resultaten en verbeteracties zijn.

Spaarne Gasthuis meet zelf de kwaliteit

Ziekenhuizen zijn verplicht om zelf de kwaliteit van zorg te meten.

Elk jaar beantwoorden zij lijsten met vragen van onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, Elsevier en Algemeen Dagblad.

Spaarne Gasthuis maakt deze gegevens openbaar. Raadpleeg de gegevens via www.ziekenhuizentransparant.nl of in het Jaardocument.

Ziekenhuizen tonen met de antwoorden op de vragen aan welke resultaten zij behalen. Spaarne Gasthuis vergelijkt de antwoorden met andere ziekenhuizen: zo weet Spaarne Gasthuis hoe het ziekenhuis de zorg verder verbetert.

Patiënttevredenheid in ziekenhuizen

Het Spaarne Gasthuis wil graag weten hoe patiënten over hun behandeling denken. Daarom houdt het ziekenhuis regelmatig patiënttevredenheidsonderzoeken. Met de uitkomsten verbetert het ziekenhuis de zorg. Doet u mee aan een patiënttevredenheidsonderzoek? U meldt positieve én negatieve ervaringen en geeft een rapportcijfer. Dat gebeurt met een schriftelijke vragenlijst die u anoniem invult.

Maakt ú ons beter?

Goede zorg houdt rekening met uw wensen en wat u nodig heeft. Uw mening over en ervaring met het Spaarne Gasthuis is daarom erg belangrijk. Wij zijn benieuwd hoe u denkt over onderwerpen als patiëntveiligheid, zorg en behandeling, gebouw en omgeving, informatie aan u, ontspanning in het ziekenhuis of bijvoorbeeld het ziekenhuis van de toekomst.

Lees meer en word nú lid van het Spaarne Gasthuis panel

Waarom meet het Spaarne Gasthuis kwaliteit?

Kwaliteit is meer dan vinklijstjes of een rijtje cijfers. Overal waar wij kwaliteit kunnen meten, daar doen we dat. En we doen meer. We luisteren naar patiënten.

  • Waarom ondervraagt het Spaarne Gasthuis patiënten?
  • Waarom levert het ziekenhuis gegevens aan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)?
  • Waarom ondersteunt het Spaarne Gasthuis van harte ZorgKaartNederland?

Het antwoord op al deze vragen: gegevens leren ons hoe wij de zorg en de dienstverlening nog verder kunnen (lees: moeten) verbeteren. Alleen de beste zorg telt. Niets meer en niets minder.