Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Bezoektijden

Wij doen er als Spaarne Gasthuis alles aan om de kans op besmetting met het coronavirus voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo klein mogelijk houden. Daarom hebben wij onze bezoekregeling aangepast. U leest hieronder wat de regels zijn. Houd er rekening mee dat bezoekers vanaf 13 jaar binnen de locaties van het Spaarne Gasthuis een mondkapje dragen.

Aangepaste bezoektijden:

 • Patiënten mogen per dag 2 bezoekers ontvangen voor maximaal 1 uur.
 • Dat betekent:
  één bezoeker tussen 15:00 – 17:00 uur voor maximaal 1 uur
  en één bezoeker tussen 18:00 – 20:00 uur voor maximaal 1 uur
 • Het is niet de bedoeling om halverwege een bezoekperiode te wisselen van bezoek.
 • Alle bezoekers melden zich eerst bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis.

Wij begrijpen dat dit een hele vervelende maatregel is; bezoek is iets om naar uit te kijken wanneer je in het ziekenhuis ligt. Soms zijn er situaties waarin wij uitzonderingen maken op deze regel. Dit gaat altijd in overleg met de afdeling.

Uitzonderingen op de aangepaste bezoektijden

Vrouw & Kind centrum

Kinderafdeling
Alleen de ouders/verzorgers van het opgenomen kind mogen op bezoek komen. Bij een dagbehandeling of als het kind corona heeft of erop getest wordt, mag er één ouder/ verzorger mee komen.

Vanaf de vierde dag van opname(dag van opname is dag 1)mogen er naast de ouders/verzorgers nog twee extra bezoekers komen:

 • Maximaal 2 bezoekers per week
 • Duur bezoek maximaal 1 uur
 • Dit mag op een willekeurige dag tussen 15:00 – 17:00 of 18:00 – 20:00 uur in overleg met de verpleegkundige.

 

Verloskunde

Op de afdeling verloskunde mogen de eerste dag alleen partners verblijven en geen ander bezoek. Vanaf dag 2 (=tweede dag dat ze in het ziekenhuis  zijn) zijn broertjes en/of zusjes welkom, mits klachtenvrij. Hiervoor gelden de volgende bezoekregelingen:

 • Bezoekuur broertjes en/of zusjes dagelijks tussen 16:00-17:00 uur.
 • Broertjes en/of zusjes mogen alleen op bezoek komen onder begeleiding van de partner.
 • Broertjes en/of zusjes blijven op de kamer om de bewegingen in de gangen minimaal te houden.
 • Andere bezoekers zijn niet toegestaan.

 

Neonatologie

Op de afdeling neonatologie mogen ook alleen de ouders aanwezig zijn. Een uitzondering geldt voor kinderen die langer dan 8 dagen op de neonatologie afdeling liggen. Dan is er in overleg met de verpleegkundige wel extra bezoek mogelijk.

Afdeling psychiatrie (PAAZ)

Voor de afdeling psychiatrie (PAAZ) in Haarlem Zuid geldt per 10 juli een andere bezoektijd dan de reguliere bezoektijd. Het bezoekuur is hier van 15.00 uur tot 17.30 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur. Alle bezoekers voor patiënten van de PAAZ-afdeling worden via het tuinhek van de PAAZ binnengelaten en vertrekken ook weer via de tuin. Bij binnenkomst op de afdeling worden bezoekers door een verpleegkundige gescreend op klachten.

Bezoek aan coronapatiënten

Het is mogelijk om patiënten met het coronavirus te bezoeken in het Spaarne Gasthuis. Dit geldt voor patiënten op de corona-verpleegafdeling en op de intensive care.

Corona-verpleegafdeling

 • Patiënten mogen per dag 2 bezoekers ontvangen voor maximaal 1 uur.
 • Dat betekent:
  één bezoeker tussen 15:00 – 17:00 uur voor maximaal 1 uur
  en één bezoeker tussen 18:00 – 20:00 uur voor maximaal 1 uur
 • Het is niet de bedoeling om halverwege een bezoekperiode te wisselen van bezoek.
 • Alle bezoekers melden zich eerst bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis.

Intensive care

 • 1-2 bezoekers per dag en de bezoekduur is maximaal 1 uur.
 • Het tijdstip van het bezoek wordt in overleg met de 1ste contactpersoon afgesproken. Bij voorkeur zo min mogelijk tegelijk met het reguliere bezoekuur.

 

Voor beide afdelingen geldt:

 • Om het bezoek zo veilig mogelijk te houden, gelden er een aantal regels. De afdeling informeert patiënten en contactpersonen over deze regels.
 • Het kan zijn dat deze afspraken worden gewijzigd als bijvoorbeeld het aantal opgenomen isolatiepatiënten toeneemt.

Voor patiënten die verdacht worden van corona en getest worden op het virus en niet op de corona-afdeling liggen, geldt de bezoekregeling van de afdeling waar zij op dat moment liggen.

Maatregelen voor bezoek

Mondkapje dragen

U moet binnen alle locaties van het Spaarne Gasthuis een zelf meegebracht mondkapje dragen, ook als u gevaccineerd bent. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar. Bent u uw mondkapje per ongeluk vergeten, dan krijgt u er bij de ingang een van ons. Ook medewerkers zijn beschermd. Zij dragen een chirurgisch neusmondmasker. Als een medewerker valt onder de wettelijk vastgestelde uitzonderingen kan het zijn dat hij of zij een face shield draagt. Daar waar de 1,5 meter tot patiënt of collega niet mogelijk is, dragen medewerkers altijd een chirurgisch neusmondmasker.

Screening

Bij de ingangen van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid, Haarlem Noord en Hoofddorp vragen wij alle bezoekers om hun handen te desinfecteren. Ook vragen wij naar de reden van uw bezoek. Het kan wat drukker zijn bij de ingang bij aanvang van het bezoekuur uur. Komt u bijvoorbeeld 10 minuten later dan kunt u doorlopen en hoeft u niet in de rij te staan voor de screening.

Kom zoveel mogelijk alleen

Bij voorkeur komen alle patiënten alleen, waar dat mogelijk is. Heeft een patiënt persoonlijke begeleiding nodig, dan mag maximaal 1 persoon mee het ziekenhuis in. Gaat u mee als begeleider? Dan mag u geen luchtwegklachten, koorts, hoesten of verkoudheid hebben.