Sluiten
Thuis in
uw dossier

Bezoektijden

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Bezoek is van harte welkom. Een kaartje ontvangen kan ook.

Vanwege het coronavirus gelden vanaf vrijdag 10 juli aangepaste bezoektijden:

Bezoektijden in het Spaarne Gasthuis zijn van 15:00 uur tot 17:00 uur en van 18:00 uur tot 20:00 uur.

  • Patiënten mogen 2 keer per dag één bezoeker ontvangen voor maximaal 1 uur. U kunt dus niet halverwege het bezoekuur wisselen met iemand anders.
  • Alle bezoekers melden zich eerst bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis.
  • Patiënten met het coronavirus en patiënten die getest worden op het virus, mogen vanaf 5 juni onder bepaalde voorwaarden bezoek ontvangen.

Uiteraard geldt dat de bezoekers geen last hebben van hun luchtwegen, niet hoesten, verkouden zijn of een temperatuur van boven 38 graden hebben.

Wij begrijpen dat dit een hele vervelende maatregel is; bezoek is iets om naar uit te kijken wanneer je in het ziekenhuis ligt. Maar we willen als Spaarne Gasthuis er alles aan doen om de kans op besmetting met het coronavirus voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo klein mogelijk houden.

Afwijkende bezoekregels VKC

Twee bezoekers (=ouders / verzorgers) per dag per opgenomen kind. Bij een dagbehandeling of als het kind corona heeft of erop getest wordt, mag er 1 ouder/ verzorger mee komen.

Op de afdeling verloskunde mogen alleen partners verblijven, geen ander bezoek. Alleen bij bevallingen mag een extra persoon aanwezig zijn, op verzoek.

Op de afdeling neonatologie mogen ook alleen de ouders aanwezig zijn. Een uitzondering geldt voor kinderen die langer dan 8 dagen op de neonatologie afdeling liggen. Dan is er in overleg met de verpleegkundige wel extra bezoek mogelijk.

Screening

Bij de ingangen van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid, Haarlem Noord en Hoofddorp vragen wij alle bezoekers om hun handen te desinfecteren. Ook vragen zij naar de reden van uw bezoek.  Het kan wat drukker zijn bij de ingang bij aanvang van het bezoekuur om 18:30 uur. Komt u bijvoorbeeld 10 minuten later dan kunt u doorlopen en hoeft u niet in de rij te staan voor de screening.

Bezoek aan coronapatiënten of patiënten die getest worden op het virus.

Vanaf vrijdag 5 juni is het mogelijk om patiënten met het coronavirus en patiënten die getest worden op het virus te bezoeken in het Spaarne Gasthuis. Dit geldt voor patiënten op de verpleegafdeling en op de intensive care.

  • Verpleegafdeling: 1 bezoeker per patiënt per dag en de bezoekduur is maximaal 4 uur.
  • Intensive care: 1-2 bezoekers per dag en de bezoekduur is maximaal 1 uur.

Voor beide afdelingen geldt:

  • Om het bezoek zo veilig mogelijk te houden, gelden er een aantal regels. De afdeling informeert patiënten en 1e contactpersonen over deze regels.
  • Het tijdstip van het bezoek wordt in overleg met de 1ste contactpersoon afgesproken. Bij voorkeur zo min mogelijk tegelijk met het reguliere bezoekuur.
  • Het kan zijn dat deze afspraken worden gewijzigd als bijvoorbeeld het aantal opgenomen isolatiepatiënten toeneemt.

Afdeling psychiatrie (PAAZ)
Voor de afdeling psychiatrie (PAAZ) in Haarlem Zuid geldt per 10 juli een andere bezoektijd dan de reguliere bezoektijd. Het bezoekuur is hier van 15.00 uur tot 17.30 uur en van 18.30 uur tot 20.00 uur. Alle bezoekers voor patiënten van de PAAZ-afdeling worden via het tuinhek van de PAAZ binnengelaten en vertrekken ook weer via de tuin. Bij binnenkomst op de afdeling worden bezoekers door een verpleegkundige gescreend op klachten.

Polikliniekbezoek, dagbehandeling of opname? Kom zoveel mogelijk alleen.
Bij voorkeur komen alle patiënten alleen, waar dat mogelijk is. Heeft u persoonlijke begeleiding nodig, dan mag u maximaal 1 persoon meenemen het ziekenhuis in. Deze persoon mag géén luchtwegklachten, koorts, hoesten of verkoudheid hebben.