Sluiten
Thuis in
uw dossier

Afasie. Praat erover!

10-10-2020

Van 10 t/m 17 oktober 2020 is het de ‘week van de afasie’. Een initiatief van ‘AfasieNet’ om afasie meer onder de aandacht te brengen. ‘Afasie. Praat erover!’, zo luidt de slogan op de poster die door het gehele Spaarne Gasthuis verspreid is. Want wat blijkt, afasie is vaak een onbekend begrip voor velen. Daarnaast kan praten voor iemand die zelf met afasie te maken heeft, flink lastig zijn.

Wat is afasie

Afasie is een taalstoornis door een beschadiging in de hersenen. A (= niet) fasie (= spreken) betekent dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. Afasie is er in verschillende vormen. Het spreken, begrijpen, lezen of schrijven kan van het ene op het andere moment heel moeilijk zijn. Communiceren met anderen wordt een probleem. Hoe erg de afasie is hangt af van de beschadiging.

Wat doet de logopedist

De logopedisten van het Spaarne Gasthuis spelen een belangrijke rol binnen de begeleiding en therapie van iemand met afasie. Tijdens een opname in het ziekenhuis bekijkt de logopedist het spreken, lezen en schrijven om inzicht te krijgen in het taalprobleem en hier een passende behandeling voor te bepalen. De logopedist bespreekt de resultaten van het onderzoek, geeft oefeningen en adviezen zodat het contact maken met de omgeving makkelijker kan verlopen. Na ontslag uit het ziekenhuis maakt de logopedist, als dat nodig is, een overdracht voor de logopedist die de behandeling voortzet. De logopedisten in het Spaarne Gasthuis zijn ook werkzaam bij de behandeling in de poliklinische revalidatie. In een multidisciplinaire setting (met o.a. de fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk en revalidatiearts) worden mensen met afasie behandeld.

Communiceren doe je samen

Goede communicatie is belangrijk. Voor iemand met afasie kan dit moeilijk zijn, maar het kan helpen door op de volgende punten te letten:

 • Neem de tijd voor het gesprek. Ga op een rustige plek zitten;
 • Maak oogcontact en let goed op non-verbale signalen (mimiek, intonatie, gebaren);
 • Maak duidelijk waar het gesprek over gaat;
 • Gebruik eventueel afbeeldingen of foto’s om het onderwerp te verduidelijken;
 • Spreek rustig en in korte zinnen, benadruk de belangrijkste woorden uit een zin;
 • Schrijf de belangrijkste woorden op.

Ook de omgeving van een persoon met afasie kan meehelpen:

 • Spreek rustig, duidelijk en in korte zinnen. Vermijd kinderlijke taal.
 • Benadruk de belangrijkste woorden. Dit kan met uw stem of met gebaren.
 • Schrijf de belangrijkste woorden op. Vooral als het om belangrijke mededelingen gaat, bijvoorbeeld een afspraak.
 • Ondersteun het gesprek non-verbaal. Wijs aan waarover gesproken wordt. Maak een tekening of een gebaar.
 • Vraag één ding tegelijk waarop met ja of nee gereageerd kan worden.
 • Stimuleer om het bedoelde aan te wijzen
 • Stimuleer om van het bedoelde een tekening te maken
 • Stimuleer om een ondersteunend gebaar te maken
 • Verbeter iemand met afasie niet.

Samen brengen we afasie onder de aandacht! Want communiceren, dat doe je samen.

Meer over

Logopedie