Sluiten
Thuis in
uw dossier

De patiënt is aan zet

11-12-2020

Om de zorg en dienstverlening beter af te stemmen op de patiënt heeft het Spaarne Gasthuis een patiëntenpanel in het leven geroepen. Deze online onderzoekstool biedt patiënten de gelegenheid om mee te denken over beleid dat volop in ontwikkeling is.

 

“Het Spaarne Gasthuis Panel is voor ons een belangrijk instrument om te weten wat onze patiënten willen en belangrijk vinden, en om te peilen of we met ons beleid op de goede weg zijn”, zegt Gabriëlle Govers, strategisch adviseur staf Raad van Bestuur en coördinator van het patiëntenpanel. “We denken vaak dat we het goed weten voor de patiënt. Maar als je het breed uitvraagt, blijkt dit soms net iets anders liggen. We gebruikten al verschillende evaluatietools en kunnen altijd terugvallen op onze cliëntenraad. Daar is nu een kwantitatieve onderzoeksmethode bij gekomen, gericht op veranderingen in de toekomst. Patiënten kunnen zich voor het panel aanmelden via de website.”

Videobellen met de arts

Het eerste panelonderzoek, gehouden in april, ging over vernieuwingen in de zorg. Driekwart van de zeshonderd patiënten die via de mail een uitnodiging ontvingen, vulde de online vragenlijst in. Govers: “Die ging onder meer over de mogelijkheid te videobellen met de arts, mede ingegeven door de actualiteit. Ruim de helft van de ondervraagde patiënten staat hier positief tegenover, meer dan we verwachtten. Dit sterkt ons in ons voornemen om meer met videoconsulten te gaan werken. De voordelen van een andere vernieuwing, aanmeldzuilen in de centrale hal, waren voor het panel minder evident. Hun feedback geeft ons genoeg aanknopingspunten om het gebruik van de zuil aantrekkelijker te maken.”

Patiëntenparticipatie

In november is een tweede survey uitgezet, ditmaal over patiëntenparticipatie. Govers: “We willen ons als ziekenhuis onderscheiden door onze patiënten meer bij het zorgproces te betrekken en willen graag weten hoe zij hier tegenover staan. We zien allerlei mogelijkheden, maar sluiten die ook aan bij waar patiënten zelf behoefte aan hebben?”

Succesvol

Het Spaarne Gasthuis Panel is succesvol omdat de inspraak ook daadwerkelijk wordt vertaald naar concreet beleid. Govers: “Elke survey heeft zijn eigen interne opdrachtgever die de input van patiënten nodig heeft om een richting te bepalen. Managers kunnen zelf onderwerpen aandragen. De resultaten worden via intranet en speciale leiderschapssessies gedeeld met de hele organisatie. Zo leren we van onze patiënten en van elkaar.”