Sluiten
Thuis in
uw dossier

Françoise Dings nieuw lid raad van toezicht

27-11-2018

Met ingang van 1 oktober 2018 is drs. F.J.H. (Françoise) Dings MBA toegetreden tot de raad van toezicht van het Spaarne Gasthuis.

Françoise is opgeleid tot bedrijfskundige en psycholoog. Ze heeft ervaring in het internationale bedrijfsleven. Ze was van september 2010 tot 2018 lid van de raad van bestuur bij het OLVG in Amsterdam. Naast haar bestuurlijke rol heeft Françoise ervaring in verschillende advies- en toezichthoudende functies op het gebied van kwaliteit en verbetering. Zo was Françoise de afgelopen jaren lid van het bestuur van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ), de arbeidsmarktcommissie van de SIGRA en de Adviesraad van het Ingeborg Douwes centrum. Naast haar bestuurlijke rol is ze lid van de raad van toezicht van het Trimbos Instituut.

De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn verheugd met de benoeming van Françoise. Haar kennis van het kwaliteitsdomein, ruime bestuurlijke- en toezichthoudende ervaring zijn waardevol voor het ziekenhuis. Françoise volgt Cordula Wagner op en neemt het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid en patiëntenparticipatie van Cordula over. Cordula trad op 1 juni 2018 af vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn.

De raad van toezicht van het Spaarne Gasthuis bestaat verder uit de leden: Maarten le Clercq (voorzitter), Ferry Breedveld (vice-voorzitter), Bernt Schneiders en Nicoly Vermeulen.