Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

GE Oncologie netwerkraad werpt vruchten af

22-9-2021

De GE Oncologie netwerkraad begint zijn vruchten af te werpen. De oncologische netwerkzorg voor GE tumoren in de regio Noord-Holland / Flevoland wordt steeds meer verbeterd. Vanuit het Spaarne Gasthuis hebben inmiddels 4 specialisten zitting in deze raad: Amabel Vehmeijer (MDL-arts), Bart Verwer (MDL-arts), Steven Oosterling (chirurg) en Philomeen Kuijer (internist-oncoloog).

MDO borstkanker in het Spaarne Gasthuis

Philomeen Kuijer, internist-oncoloog, vertelt: “De netwerkraad is in 2018 opgericht om de samenwerking bij de behandeling van gastro-intestinale tumoren in de regio te verbeteren. Uiteraard werkten we al samen met de regionale ziekenhuizen, maar nu wordt deze samenwerking beter gestroomlijnd en zijn de lijnen veel korter. We hebben afspraken over welke diagnostiek en behandeling waar plaatsvindt en hoe we verwijzen en terugverwijzen naar elkaar. Deze afspraken zijn vastgelegd in protocollen, die in de Onco NH-FL app die voor alle artsen te downloaden is.”

Goede transmurale samenwerking

Bart Verwer, MDL arts: “Voorheen werd in elk ziekenhuis een eigen werkwijze gehanteerd om tot een diagnose te komen. Het ene ziekenhuis voerde bijvoorbeeld een PET scan uit, het andere niet. Als de patiënt dan in het academisch ziekenhuis kwam, ging soms kostbare tijd verloren omdat bepaalde onderzoeken alsnog moesten plaatsvinden. Doordat we nu allemaal dezelfde werkwijze hanteren, kan de patiënt eerder met behandeling starten. Deze goede transmurale samenwerking heeft alleen maar voordelen.”

Digitale snelweg

Amabel Vehmeijer, MDL arts: “Een wens voor de toekomst is om nóg meer gegevens tussen de ziekenhuizen digitaal te kunnen uitwisselen. Dat we bijvoorbeeld radiologische onderzoeken niet meer per koerier naar een academisch ziekenhuis hoeven te vervoeren, maar via een digitale snelweg. Dan moeten we allemaal dezelfde software gaan gebruiken en moet het goed beveiligd worden in verband met privacy van de medische gegevens. Een mooie wens voor de, hopelijk nabije, toekomst!”

De GE oncologie netwerkraad bestaat sinds 2018. Er nemen 25 medisch specialisten aan deel verspreid over drie verschillende disciplines (chirurgie, MDL artsen en oncologen) uit de 13 ziekenhuizen binnen de regio Noord-Holland/Flevoland. Meer weten? Kijk voor meer informatie ook op www.oncologienetwerken.nl.​