Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Meer inzicht en vertrouwen door telemonitoring

17-1-2020

Welk voordeel het biedt om thuis zelf je gewicht, bloeddruk en hartslag te kunnen meten en via een app door te geven aan het ziekenhuis? Jan Nuyens (79) denkt even na. “Tja, als je een nieuwe auto koopt en wil weten hoe die er aan toe is, dan kan een monteur je daar alles over vertellen. Die informatie krijg ik via de respons op de gegevens die ik aanlever via de telemonitor.”

Bron: Haarlems Dagblad, 17-01-2020

Het Spaarne Gasthuis wil de kwaliteit en zorg voor hartfalenpatiënten verder verbeteren door het zelfmanagement van deze groep te stimuleren en te zorgen voor minder ziekenhuisopnamen en polibezoeken. Daarom is het ziekenhuis afgelopen oktober een pilot gestart met 50 patiënten, zoals Jan Nuyens. Deze patiënten meten thuis hun bloeddruk, wegen zich op een speciale weegschaal. De uitkomsten daarvan voeren ze in een app die automatisch naar het ziekenhuis wordt gestuurd en waarmee de zorgverlener de patiënt zo op afstand kan monitoren.

Het grote voordeel is dat de patiënt het polibezoek flink kan verminderen en door de metingen een beter inzicht krijgt in zijn gezondheid. Datzelfde geldt ook voor de zorgverlener die dagelijks inzage krijgt in de ontwikkeling van het ziektebeeld. Niet alleen door de metingen maar ook door de vragenlijst die de patiënt voorafgaand invult. Wanneer nodig kan acuut worden ingegrepen.

Gabi van der Laan is als verpleegkundig specialist cardiologie een van de trekkers van het project met telemonitoring. “We kunnen de patiënt op deze manier beter begeleiden. Zelf krijgen ze meer inzicht in hun welbevinden en hebben sneller door wanneer ze aan de bel moeten trekken. De proef is goed om behandelingsmethodes en medicatie zo goed mogelijk af te stemmen op individueel niveau. Na het toedienen van medicatie worden via de metingen de effecten vastgelegd en kunnen doseringen navenant worden verhoogd of verlaagd. Patiënten reageren enthousiast op de pilot maar moeten wel wennen aan het idee dat ze dagelijks met hun ziektebeeld worden geconfronteerd. Het prettige is dat ze via de app ook berichten kunnen sturen voor niet acute zaken en vragen. Ik zit aan de andere kant van de computer en kan reageren. Ook wanneer de ingevulde vragenlijst of de meetwaarden daarom vragen. We hopen dat op termijn het verminderde polibezoek niet alleen prettig is voor de patiënt, maar ons juist meer ruimte biedt om in acute zaken te springen. We zitten namelijk behoorlijk krap in de tijd.’”

De pilot met telemonitoring richt zich nu vooral op patiënten met hartproblemen, maar andere ziektebeelden komen in de toekomst wellicht ook in aanmerking. Zoals problemen met het ademhalingsapparaat of diabetes. Jan Nuyens is als voormalig medewerker van de Keuringsdienst van Waren bekend met het belang van regelmatige controles. “Vier jaar geleden merkte ik dat ik bij het tennissen kortademig werd en al snel kon ik geen straat meer oversteken. Door de metingen en de statistieken die deze thuismetingen opleveren krijg ik zelf een beter beeld hoe het er voor staat. Ik hoef niet meer te hopen: Ach het gaat morgen wel weer beter. Nu zie ik aan de hand van de meetwaarden dat het inderdaad beter gaat. Dat geeft rust. Ook de directe reacties die ik via telemonitoring op mijn ingevulde vragenlijst en metingen krijg. Ik heb het gevoel dat er iemand achter me staat.”

Meer over

Cardiologie