Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Nieuw onderzoek naar long Covid klachten bij kinderen

26-5-2021

GGD Kennemerland, Spaarne Gasthuis en het Emma Kinderziekenhuis zijn gezamenlijk een nieuw onderzoek gestart. De PoCoCoChi-studie doet onderzoek naar de lange termijn effecten van een coronavirus-infectie bij kinderen. Via de teststraten van GGD Kennemerland worden flyers met informatie over de studie verspreid onder kinderen (of diens ouders) die getest zijn op een van de locaties.

covid-kinderen-logo

Alle kinderen jonger dan 18 jaar met een positieve, maar ook kinderen met een negatieve test kunnen meedoen. De test mag op het moment van aanmelding maximaal 7 dagen geleden zijn afgenomen. Voor dit onderzoek vragen de organisaties om op 3 momenten (start, 4 en 12 weken) een vragenlijst in te vullen.

Aanleiding voor het onderzoek is de (inter)nationale berichtgeving over lange termijn klachten bij kinderen (en volwassenen) die een coronavirus-infectie hebben doorgemaakt. Er is echter nog erg weinig bekend over hoe vaak dit precies voorkomt, welke klachten kinderen hebben, hoeveel belemmeringen er door die klachten zijn en welke hulp daarbij nodig is.

Het Outbreak Management team constateert in haar advies van 12 mei j.l. dat grote aantallen besmettingen – ook al betreffen deze vooral jongeren die niet snel in een ziekenhuis opgenomen worden – in een latere fase mogelijk kunnen leiden tot meer gevallen van langdurige klachten ten gevolge van doorgemaakte COVID-19. Het is dus belangrijk om een goed beeld van de situatie bij kinderen te krijgen, zeker daar deze groep momenteel niet in aanmerking komt voor een vaccinatie.

De resultaten worden verwerkt in een wetenschappelijk rapport en gedeeld met onder meer het RIVM en relevante beroepsgroepen. Meer informatie over de PoCoCoChi studie staat hier​.

Vanuit het Spaarne Gasthuis neemt Marlies van Houten, kinderarts-infectioloog deel aan de studie.