Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Samenwerking tussen radiologie en chirurgie

14-12-2021

Monique Jansen (links op de foto) werkt bij het Borstzorgcentrum van het Spaarne Gasthuis. Ze is Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB) en maakt onder andere mammografieën.

Het Borstzorgcentrum is een samenwerking tussen chirurgie en radiologie, en is in het leven geroepen om zorgprocessen voor iedere patiënt met (een verdenking op) een aandoening in de borst te optimaliseren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 80% van de vrouwen die door een huisarts wordt doorverwezen naar het ziekenhuis een goedaardige aandoening heeft. Bij 20% is nader onderzoek nodig. In het Borstzorgcentrum kunnen vrouwen bij wie na het eerste onderzoek door de radioloog duidelijk is dat er niets ernstigs aan de hand is, snel worden gerustgesteld en terugverwezen naar de huisarts. Als er wel verder onderzoek door een chirurg of verpleegkundig specialist nodig is, dan gebeurt dat zoveel mogelijk gelijk na het onderzoek.

Hier overlegt Monique met Marleen van den Wollenberg, een van de administratieve medewerkers. Zij beantwoordt telefoontjes van patiënten of huisartsen die bellen met de afdeling radiologie of het Borstzorgcentrum. Sinds kort is het voor patiënten mogelijk om via MijnSpaarneGasthuis zelf digitaal een afspraak in te plannen voor een onderzoek op de radiologie. Steeds meer mensen maken gebruik van deze mogelijkheid, maar ze merkt dat sommige patiënten nog onzeker zijn over het online plannen. Vaak bellen ze toch nog even na of de afspraak wel écht goed is doorgekomen. Toch scheelt het online plannen de poli al vele telefoontjes per dag, waardoor de wachttijd om de afdeling telefonisch te bereiken steeds meer zal afnemen.