Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Uitbreiding Team Ondersteunende Palliatieve Zorg (TOPZ) in het Spaarne Gasthuis

28-9-2021

Een nieuwe palliatieve unit in het Spaarne Gasthuis. Gistermiddag vond de feestelijke opening plaats op de verpleegafdeling oncologie D3 in Hoofddorp. Werd het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) voorheen op basis van consult opgeroepen, nu kan het team ook patiënten opnemen en kortdurende gespecialiseerde palliatieve zorg op een vaste plek in het ziekenhuis aanbieden. Hierdoor kunnen zij als team ook klinisch de palliatieve patiënt alle specialistische zorg aanbieden.

Het Team ondersteunende en palliatieve zorg, dat bestaat uit een oncoloog, anesthesioloog, longarts, geriater en meerdere verpleegkundig specialisten palliatieve zorg gaat nauw samenwerken met de gespecialiseerd verpleegkundigen van de verpleegafdeling oncologie met palliatieve kennis. Op deze manier heeft de Palliatieve Unit alle expertise op de juiste plek.

Kortdurende opname voor patiënten van buitenaf
Naast de palliatieve zorg die reeds wordt geboden aan patiënten die opgenomen liggen, wordt er vanaf 27 september a.s. ook een mogelijkheid geboden om patiënten van buitenaf kortdurend op te nemen voor bijvoorbeeld pijnbestrijding, time out van de thuissituatie, of plaatsing van een ascites drain. Door opname van deze patiëntencategorie op een hierin gespecialiseerde afdeling wordt de opname in het ziekenhuis zo comfortabel mogelijk gemaakt en wordt rust gecreëerd voor patiënt en diens familie. Het is op die manier dat de palliatieve zorg in de regio kan worden uitgebreid.

Dankzij Vrienden Spaarne Gasthuis 2 extra comfortkamers
Daarnaast kunnen we met blijdschap onthullen dat er op deze speciale palliatieve unit, waar 4 speciale comfortkamers hebben, 2 extra gerealiseerd gaan worden met hulp van steun van de Vrienden Spaarne Gasthuis. Deze kamers zorgen ervoor dat zowel patiënten als naasten zich meer thuis te voelen en de hulpverleners zich meer kunnen richten op zorgen dan op behandelen. De privacy en veiligheid van deze kamer bieden meer ruimte voor (zinsgevings)gesprekken, wat een positieve bijdrage levert aan de palliatieve zorg in het Spaarne Gasthuis.

Binnen de palliatieve zorg ligt de focus op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Wij hopen hieraan bij te dragen door middel van een zo kort mogelijke opname op een gespecialiseerde afdeling. Hierdoor ontstaat er meer tijd om de laatste levensfase door te brengen op de plek welke een patiënt en zijn naasten zelf wensen.

Contact met het TOPZ team
Het TOPZ team kunt u tijdens kantoortijden rechtstreeks benaderen via 023 – 2240970. Buiten deze tijden is de dienstdoende bereikbaar via het algemene nummer van het Spaarne Gasthuis