Sluiten
Thuis in
uw dossier

Werken aan taal

8-8-2018
 

Even een appje sturen. Een formulier invullen of de bijsluiter van een medicijn doorlezen. Het lijkt zo normaal, maar voor 2,5 miljoen Nederlanders is dat het niet. Deze grote groep heeft moeite met lezen en schrijven, maar ook met rekenen en digitale vaardigheden. Ze zijn laaggeletterd.

Laaggeletterdheid wordt vaak verward met analfabetisme (mensen die helemaal niet kunnen lezen en schrijven) en er bestaan veel vooroordelen over. Maar zo simpel is het niet. Er heerst veel schaamte onder deze groep en in een samenleving die steeds ingewikkelder wordt, ondervinden zij meer en meer problemen.

Ongezondere leefstijl

Een van de grootste problemen die laaggeletterdheid met zich meebrengt, is een slechtere gezondheid. Uit onderzoeken is gebleken dat laaggeletterden een ongezondere leefstijl hebben. Zij hebben vaker last van chronische ziekten als diabetes, psychische klachten en hart- en vaatziekten. Ze gaan vaker naar de huisarts of het ziekenhuis, houden zich niet aan voorgeschreven behandelingen en gebruiken medicijnen vaak verkeerd. Puur en alleen omdat zij de informatie over hun aandoening en behandeling niet goed begrijpen.

Taalpunt

Werken aan taal is dus werken aan gezondheid. Daarom zet het Spaarne Gasthuis zich in voor de doelgroep laaggeletterden. Niet alleen nemen we onze eigen communicatie daarvoor onder de loep. We openen in september 2018 ook een Taalpunt in de centrale hal in Hoofddorp en later in Haarlem Zuid. Hier kunnen bezoekers en patiënten terecht voor hulp bij het invullen van formulieren, het lezen van bijsluiters of folders en met al hun vragen over taal. De vrijwilligers van het Taalpunt kunnen mensen die daar behoefte aan hebben, doorverwijzen naar een taalcursus in de regio. Op die manier willen we bijdragen aan een gezondere, geletterde samenleving.

Meer informatie?

Esther de Wilde, adviseur laaggeletterdheid, edewilde@spaarnegasthuis.nl