Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

VINCERO

Een deel van de kinderen die een corona infectie heeft doorgemaakt, heeft na 12 weken nog steeds klachten zoals vermoeidheid. Dit noemen we Long-COVID. Het is nog niet bekend waarom het ene kind hier wel last van krijgt en het andere niet. Deze klachten kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Bij een deel van de volwassenen met Long-COVID werden de klachten na vaccinatie duidelijk minder. Met dit onderzoek kijken we naar het effect van een vaccinatie op long-COVID klachten.

Er zijn 100 deelnemers nodig voor dit onderzoek. Het onderzoek loopt tot december 2021.

Wanneer kunt u meedoen?

U kunt meedoen aan dit onderzoek als u:

  • Een infectie met SARS-CoV-2 heeft gehad;
  • Al meer dan 3 maanden klachten hebt;
  • Tussen de 12 en 18 jaar bent;
  • Nog niet, of net gevaccineerd bent.

Wat wordt er van u verwacht?

Op drie momenten wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen die maximaal 10 minuten van je tijd in beslag nemen. Voor, of tijdens de vaccinatie, 1 maand na de vaccinatie, en 3 maanden na de vaccinatie.

Als je jonger dan 16 jaar bent, moeten jouw ouders ook instemmen met jouw deelname. Als je ouder dan 16 jaar bent, mag je dit zelf beslissen. Als je mee wilt doen, dan vragen we toestemming voor deelname en toestemming om de verzamelde gegevens gecodeerd te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Als er bij meerdere kinderen in het gezin sprake is van aanhoudende klachten kunnen deze allemaal meedoen aan het onderzoek (mits tussen de 12 en 18 jaar). Elk kind moet apart aangemeld worden.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u meedoet, kunt u zich altijd bedenken en uw toestemming intrekken, ook tijdens het onderzoek. Dit heeft verder geen gevolgen voor u. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten.

Mogelijke voor- en nadelen van het meedoen

U heeft zelf geen direct voordeel van het meedoen aan dit onderzoek. Door uw deelname draagt u bij aan meer kennis over de verschillende manieren van onderzoeken van het coronavirus, de langdurige gevolgen, en het effect van vaccineren hierop. Het invullen van de vragenlijsten neemt enkele minuten van uw tijd en moet maximaal 3 keer gebeuren.

Achtergrond informatie over deze studie

Recent onderzoek heeft aangetoond dat een deel van de volwassenen die COVID-19 heeft doorgemaakt een brede scala van aanhoudende symptomen hebben, die collectief Long-COVID of ‘PASC’ (Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection) genoemd worden. Deze klachten kunnen aanhouden voor weken, of zelfs maanden, maar momenteel is er geen internationaal geaccepteerde, voldoende onderbouwede definitie van dit syndroom. Ongeveer 10% van de patiënten die thuis COVID-19 kon uitzieken en tussen de 30 en 87% van de COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, rapporteren zulke klachten. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, palpitaties, spierpijn, hoofdpijn, en moeite met concentreren. Deze klachten kunnen als zeer invaliderend ervaren worden, en kunnen dus een aanzienlijke impact hebben op de gezondheid en dagelijks functioneren van mensen.

De precieze oorzaak van Long-COVID is vooralsnog niet bekend, maar het is meest waarschijnlijk multifactorieel. Verklarende hypotheses kunnen onderverdeeld worden in 3 brede verklarende groepen:

  1. Orgaan schade (hart, longen, zenuw stelsel);
  2. Persistente inflammatie als een gevolg van persisterende aanwezigheid van de virus or virale eiwitten;
  3. Auto-antibody mediated inflammatie (auto-immuniteit).

Eerder bewijs dat een verbetering van de Long-COVID symptomen als een gevolg van een vaccinatie tegen het SARS-CoV-2 virus hangt mogelijk samen met een verklaring uit categorie 2 of 3. De eerste publicaties laten zien dat een groot deel (30-65%) van de volwassen patiënten een vermindering van hun Long-COVID klachten ervaart na vaccinatie, of geen verandering. Deze werking wordt momenteel via surveillance studies verder onderzocht.

Long-COVID is ook bij kinderen aangetoond, zelfs na een milde acute COVID-19 infectie. Uit een vragenlijst die verstuurd is naar artsen in de Nederlandse kindergeneeskunde in Januari 2021 werden 889 kinderen gerapporteerd die al de diagnose Long-COVID hebben gekregen. Hun symptomen waren vergelijkbaar met die van volwassenen. Ongeveer 35% van deze kinderen ervaarde ernstige hinder in het dagelijkse functioneren, met deels of zelfs compleet school uitval. De eerste internationale studies rapporteren aanhoudende klachten in 7-35% van kinderen. Vooralsnog zijn er nog geen studies naar het effect van een vaccinatie tegen het SARS-CoV-2 virus op Long-COVID klachten.

Ben u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek?

Neem contact op met M.A van Houten (hoofdonderzoeker kindergeneeskunde) of C.R. Lap (Arts-onderzoeker kindergeneeskunde).

Telefoonnummer:023-2241665
E-mailadres: Vincero@spaarnegasthuis.nl

Zie hier het uitgebreide informatiepakket

Meer informatie over deelname aan dit onderzoek is te vinden via de onderstaande link.