Sluiten
Thuis in
uw dossier

Spaarne in cijfers

Kengetallen per 31 december 2015

Capaciteit en patiëntenzorg

Beschikbare bedden: 818
Klinische opnamen: 37.702
Eerste polikliniekbezoeken: 245.909
Overige polikliniekbezoeken: 379.768
Dagverplegingdagen: 32.956
Klinische verpleegdagen 190.372

Onderwijs en opleidingen

Alle opleidingen: 391 stagiairs
Totaal studenten masterfase: 798 studenten
Beroepsvervolgopleidingen: 105 leerlingen

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke publicaties: 125

Personele gegevens

Personeel in loondienst: 3867
Fte personeel in loondienst: 2967.6
Medisch specialisten loondienst: 71
Medisch specialisten vrij beroep: 219