Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Paula Pernet

Gynaecoloog

Paula Pernet behaalde het artsexamen in 1987 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na 2 jaar tropenassistent-schappen volgde zij de opleiding tot gynaecoloog in het Elisabeth ziekenhuis Tilburg en het Academisch ziekenhuis Utrecht. Gedurende 2 jaar werkte zij als gynaecoloog in Zuid-Afrika. Sinds 1998 is zij als gynaecoloog werkzaam in het Spaarne Gasthuis.

Aandachtsgebieden

Verloskunde en de algemene gynaecologie

Nevenfuncties

Binnen het Spaarne Gasthuis
Bestuurslid “Zorgvernieuwing verloskundige zorg in Haarlem”
Coördinator consortiumstudies verloskunde
Het consortium is een Nederlandse onderzoeksgroep van perinatologen die het nut van klinische behandelingen in de verloskunde onderzoekt. Het doel is de kwaliteit van verloskundige behandelingen te verbeteren en de bewezen beste behandeling te kiezen voor een bepaald probleem.

Buiten het Spaarne Gasthuis
Lid bestuur commissie kwaliteit van de Nederlandse gynaecologen vereniging (NVOG)