Sluiten
Thuis in
uw dossier

Uw afspraak in het ziekenhuis in coronatijd

Heeft u een afspraak of behandeling in het Spaarne Gasthuis? Dan komt u altijd via de hoofdingang naar binnen. Binnen de locaties van het Spaarne Gasthuis dragen bezoekers vanaf 13 jaar een mondkapje. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ons ziekenhuis veilig is. We nemen maatregelen om patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Daarom verloopt uw bezoek aan het ziekenhuis op dit moment anders dan u gewend bent.

Bekijk het filmpje:

Hieronder leggen we de maatregelen uitgebreider uit en leest u wat u kunt verwachten.

Polikliniekhal Haarlem Zuid anderhalve meter

Mondkapje dragen

Binnen het ziekenhuis dragen patiënten en bezoekers een zelf meegebracht mondkapje. Dit geldt voor patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar. Ook medewerkers zijn beschermd. Zij dragen een chirurgisch neusmondmasker of face shield in de publieke ruimtes en daar waar de 1,5 meter tot patiënt of collega niet mogelijk is. We vragen patiënten en bezoekers om een eigen niet-medisch mondkapje mee te nemen en deze op te zetten, voordat hij of zij het ziekenhuis binnenkomt. Het mondkapje wordt gedurende het gehele bezoek gedragen.

Urgente zorg eerst

Patiënten voor wie de zorg het snelst nodig is krijgen voorrang. Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt en gebruiken de landelijke richtlijnen. Het kan zijn dat u daarom langer op een afspraak moet wachten dan u gewend bent. Is uw afspraak of ingreep uitgesteld door het coronavirus? Wij nemen contact met u op zodra we een nieuwe datum met u kunnen plannen.

Telefonisch of via beeldbellen

Afspraken vinden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen plaats. Alleen als het echt nodig is, komt u naar het ziekenhuis.

Screening vooraf en in het ziekenhuis

 • Bent u positief getest op corona of bent u de afgelopen 14 dagen binnen anderhalvemeter geweest van iemand die positief getest is?
 • Heeft u klachten als verkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak (zonder een verstopte neus)?
 • Heeft een van uw huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten?
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in een buitenland met kleurcode oranje of rood geweest?

Is uw antwoord op 1 van bovenstaande vragen ja? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar bel uw zorgverlener om te overleggen of de afspraak door kan gaan. Dat kan op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur. Wij stellen u deze vragen ook via MijnSpaarneGasthuis. Indien nodig stellen we uw afspraak uit. Als uitstel niet verantwoord is, dan komt u wél naar het ziekenhuis. Dan kunt u bij de receptie in de centrale hal een mondmasker krijgen. U draagt dat tot u het ziekenhuis weer verlaat.

Kom alleen 

We weten hoe fijn het soms is om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Toch vragen wij u nadrukkelijk om alleen naar uw afspraak te komen. Wordt u gebracht? Dan vragen we uw begeleider om buiten het ziekenhuis te wachten tot u klaar bent met uw afspraak. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zijn. Natuurlijk zijn er situaties waarin het echt nodig is dat er iemand mee gaat naar de afspraak. Dat geldt in elk geval voor:

 • Kinderen
 • Patiënten met een afspraak op de polikliniek oncologie
 • Patiënten die mentaal en/of fysiek hulp nodig hebben
 • Geriatrische patiënten
 • Patiënten die een tolk meenemen
 • Patiënten waarbij de zorgverlener gevraagd heeft om iemand mee te nemen

Heeft u een afspraak op de polikliniek en maakt u een vervolgafspraak? Dan krijgt u van ons ter plekke een begeleidingskaartje als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. U kunt dat de volgende keer bij binnenkomst in het ziekenhuis tonen, zodat u samen met uw begeleider door kunt lopen naar de polikliniek. Uw begeleider mag vanzelfsprekend geen klachten hebben die passen bij corona.

Iemand laten meeluisteren
Veel mensen vinden het prettig als iemand anders óók hoort wat de arts vertelt. Daarom kunt u natuurlijk altijd een familielid of vriend laten meeluisteren met het gesprek*. Zo is er toch iemand bij.

*U kunt iemand laten meeluisteren via uw eigen mobiele telefoon. Zet de telefoon op de speaker. Opnemen van het gesprek is volgens wetgeving alleen toegestaan als uw zorgverlener daarvoor toestemming heeft gegeven.

Kom niet te vroeg

Kom niet eerder dan 10 minuten vóór uw afspraak naar binnen. Tenzij dat wel met u is afgesproken. Zo voorkomen we te volle wachtkamers.

Houd 1,5 meter afstand

De wachtruimtes en gangen zijn zo ingericht dat u voldoende afstand kunt houden. Met pijlen op de grond is aangegeven hoe u moet lopen. Er mogen maximaal 3 personen in de lift. We geven u bij de afspraak uit voorzorg geen hand. Uw zorgverlener kan niet altijd anderhalve meter afstand houden tijdens uw afspraak of behandeling. Daarover zijn landelijke afspraken gemaakt. Zorgverleners die luchtwegklachten hebben blijven thuis en worden getest op het coronavirus.

Verder blijven de bekende maatregelen gelden

Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en schud geen handen
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en schud geen handen
Was regelmatig uw handen. Ook vóór het eten.
Was regelmatig uw handen. Ook vóór het eten.
Hoest en nies in uw elleboog.
Hoest en nies in uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en probeer niet aan uw gezicht te zitten.
Gebruik papieren zakdoekjes en probeer niet aan uw gezicht te zitten.

Veelgestelde vragen

Ik denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Heeft u klachten die lijken op het coronavirus? Of is uw naaste met corona-klachten opgenomen in het Spaarne Gasthuis? Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Gaat mijn afspraak of operatie door?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zetten wij zoveel mogelijk afspraken in het ziekenhuis om naar een telefonische afspraak. Op basis van landelijke medische richtlijnen beoordeelt uw arts zorgvuldig of uw afspraak telefonisch kan plaatsvinden of dat u toch naar het ziekenhuis kan komen. Heeft u hier vragen over? Stel deze telefonisch aan uw polikliniek.

Deze maatregel geldt in elk geval voorlopig. Zodra de situatie verandert, melden we het op de website.

Geplande afspraken
Heeft u een geplande afspraak? Dan ontvangt u 2 dagen van te voren een sms dat de afspraak is omgezet in een telefonische afspraak. De arts of zorgverlener met wie u de afspraak heeft, belt u op het telefoonnummer dat bij ons bekend is in uw dossier. U wordt gebeld op de afgesproken dag en tijd. Het kan voorkomen dat u op ander tijdstip wordt gebeld dan gepland is. Dit heeft te maken met de drukte en situatie rondom het coronavirus.

Soms vindt uw afspraak wel plaats op in het ziekenhuis. In dat geval wordt u hier altijd vooraf over gebeld door een medewerker van de polikliniek. Wordt u niet gebeld, dan vindt de afspraak telefonisch plaats.

Bent u doorverwezen door uw huisarts voor een eerste afspraak met een specialist? Ook deze afspraak is eerst een telefonische afspraak met de specialist tenzij u door een van onze medewerkers bent gebeld.

Afspraak maken
U kunt altijd telefonisch contact opnemen met uw polikliniek voor het maken van een afspraak. Bent u nog niet onder behandeling bij de afdeling waar u een afspraak wilt maken? Bel dan uw huisarts voor een verwijzing. Uw afspraak met de specialist in het ziekenhuis is in de meeste gevallen telefonisch.

Geplande operaties
Spoedoperaties, oncologische operaties, geplande keizersnedes en specifieke vaatchirurgie gaan altijd door. Voor andere operaties kan de wachttijd langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk zorg te blijven bieden.

Is uw operatie uitgesteld door het coronavirus? Wij nemen contact met u op zodra we een nieuwe datum met u kunnen plannen.

Heeft u een afspraak op de polikliniek of voor een operatie? Dan moet u bij een van de onderstaande situaties contact opnemen met uw polikliniek:

 • U bent positief getest op corona. Of u bent de afgelopen 14 dagen binnen anderhalve meter geweest van iemand anders die positief is getest.
 • U heeft klachten als verkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak (zonder dat u een verstopte neus heeft).
 • Een van uw huisgenoten heeft koorts of benauwdheid.

Mijn operatie of afspraak is uitgesteld door het coronavirus. Wanneer wordt dit weer opgepakt?

Het aantal coronapatiënten in onze regio neemt sterk toe. Dat heeft gevolgen voor de zorg. Uitganspunt is dat de urgente zorg altijd beschikbaar blijft. Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersnede en overige niet uitstelbare operaties gaan door. Ook de reguliere zorg houden we zo goed mogelijk op peil. Helaas moeten we een deel van de operaties uitstellen naar een later moment.

We kunnen nu helaas nog niet zeggen wanneer uw afspraak of operatie plaats kan vinden. We begrijpen dat het heel vervelend voor u is dat uw afspraak of operatie is uitgesteld. Wij doen ons best om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Als u niks gehoord heeft, kunt u erop rekenen dat uw geplande afspraak doorgaat.

Hoe kan ik een eerste afspraak maken?

Bent u doorverwezen door uw huisarts voor een eerste afspraak met een specialist? Maak uw eerste afspraak telefonisch bij de polikliniek. Bekijk de telefoonnummers van de poliklinieken. U kunt niet naar het Spaarne Gasthuis komen om een afspraak te maken.

De eerste afspraak is een telefonische afspraak tenzij u door een van onze medewerkers bent gebeld.

Wat zijn de wachttijden voor een afspraak of behandeling?

Door de landelijke uitbraak van het coronavirus kunnen de wachttijden anders zijn dan normaal. Afspraken op de polikliniek (voor zowel nieuwe patiënten als controle patiënten) worden zoveel mogelijk vervangen door telefonische afspraken als dit medisch verantwoord is. Hierdoor kunnen de werkelijke wachttijden afwijken.

Bekijk de huidige wachttijden

Is het veilig om op dit moment geopereerd te worden?

We doen er als ziekenhuis alles aan om een veilige omgeving voor patiënten en medewerkers te creëren. Dat betekent dat de patiënten die luchtwegklachten hebben of verdacht zijn van corona of positief getest zijn op corona afzonderlijk worden verpleegd op een andere afdeling.

Op het moment dat u zich meldt op de afdeling wordt uw temperatuur gemeten. Hierna moet degene die u brengt het ziekenhuis verlaten. U wordt naar uw kamer gebracht.

Maar!

Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan kan uw operatie niet doorgaan. Neem dan contact op met de planner die de operatie voor u heeft ingepland.

Moet ik een mondkapje dragen?

Vanaf 3 oktober 2020 draagt u binnen de locaties van het Spaarne Gasthuis een zelf meegebracht mondkapje. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar. Bent u uw mondkapje per ongeluk vergeten, dan krijgt u er bij de ingang een van ons. Ook medewerkers zijn beschermd. Zij dragen een chirurgisch neusmondmasker of face shield in de publieke ruimtes en daar waar de 1,5 meter tot patiënt of collega niet mogelijk is.

Lees hier meer over het dragen van een mondkapje in het Spaarne Gasthuis.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over het dragen van een mondkapje.

Ik ben patiënt en moet in het ziekenhuis zijn. Mag ik iemand meenemen?

We weten hoe fijn het soms is om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Toch vragen wij u nadrukkelijk om alleen naar uw afspraak te komen. Wordt u gebracht? Dan vragen we uw begeleider om buiten het ziekenhuis te wachten tot u klaar bent met uw afspraak. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zijn. Natuurlijk zijn er situaties waarin het echt nodig is dat er iemand mee gaat naar de afspraak. Dat geldt in elk geval voor:

 • Kinderen
 • Patiënten met een afspraak op de polikliniek oncologie
 • Patiënten die mentaal en/of fysiek hulp nodig hebben
 • Geriatrische patiënten
 • Patiënten die een tolk meenemen
 • Patiënten waarbij de zorgverlener gevraagd heeft om iemand mee te nemen

Heeft u een afspraak op de polikliniek en maakt u een vervolgafspraak? Dan krijgt u van ons ter plekke een begeleidingskaartje als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. U kunt dat de volgende keer bij binnenkomst in het ziekenhuis tonen, zodat u samen met uw begeleider door kunt lopen naar de polikliniek. Uw begeleider mag vanzelfsprekend geen klachten hebben die passen bij corona.

Iemand laten meeluisteren
Veel mensen vinden het prettig als iemand anders óók hoort wat de arts vertelt. Daarom kunt u natuurlijk altijd een familielid of vriend laten meeluisteren met het gesprek*. Zo is er toch iemand bij.

*U kunt iemand laten meeluisteren via uw eigen mobiele telefoon. Zet de telefoon op de speaker. Opnemen van het gesprek is volgens wetgeving alleen toegestaan als uw zorgverlener daarvoor toestemming heeft gegeven.

Ik wil op bezoek komen, kan dat?

Er is een aangepast bezoekregeling in het Spaarne Gasthuis. Lees hier meer.

Kan ik de spoedeisende hulp, huisartsenpost of bloedafname bezoeken?

Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan niet naar spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Bel alleen met de huisarts of huisartsenpost (Haarlem: (023) 224 2526/ Hoofddorp: (023) 224 2322) als uw klachten erger worden voor hulp en advies.

Zonder klachten
Zonder klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunt u gewoon naar de huisartsenpost of spoedeisende hulp komen voor dringende medische zorg.  Bel altijd van tevoren met de huisartsenpost.

We weten hoe fijn het soms is om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Toch vragen wij u nadrukkelijk om alleen naar de huisartsenpost te komen. Wordt u gebracht? Dan vragen we uw begeleider om buiten te wachten tot u klaar bent met uw afspraak.

Bloedprikken
U kunt in het Spaarne Gasthuis bloed laten prikken bij de afnamelocaties van Atalmedial. Kijk op de pagina bloedafname voor de openingstijden van de locaties in het Spaarne Gasthuis.

Als u klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts vragen wij u niet naar het ziekenhuis te komen. Toch kan het zijn dat u bloed moet laten prikken. In dat geval gaat u naar de bloedafname van Atalmedial in het Spaarne Gasthuis Heemstede. U kunt hiervoor niet terecht in Haarlem en Hoofddorp.

Kijk op de website van Atalmedial voor welke locaties u nog meer kunt bezoeken wanneer u bovengenoemde klachten heeft

Ik heb een afspraak op de radiologie. Gaat dat door?

Uw afspraak op de radiologie gaat gewoon door. Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Bel dan de radiologie: (023) 224 0040.

Ik ben zwanger. Gaan mijn afspraken in het ziekenhuis door?

Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. Hoe zit het met uw afspraken in het ziekenhuis en kunt u hier nog veilig bevallen? Bekijk op de pagina verloskunde de veelgestelde vragen over uw zwangerschap, bevalling en het coronavirus.

 

Ik ben de afgelopen 10 dagen in het buitenland geweest met code oranje of rood. Wat moet ik doen?

Bel dan naar het ziekenhuis om met uw arts te overleggen of de afspraak door kan gaan. Kom niet zonder overleg naar uw afspraak. Bij kleurcode geel of groen hoeft u geen contact op te nemen en gaat uw afspraak gewoon door.

Gaan informatie- en patiëntenvoorlichtingsbijeenkomsten door?

Vanaf maandag 16 maart gaan alle informatiebijeenkomsten voor en met patiënten in het Spaarne Gasthuis voorlopig niet door. Heeft u zich aangemeld? Dan wordt u hierover geïnformeerd.

Ik wil mijn steun betuigen. Hoe kan ik helpen of iets doen?

Wat ontzettend fijn dat u uw hulp aanbiedt. Op de covid-afdelingen hebben we tijdelijk extra handen nodig om te ondersteunen bij de intensieve zorg aan corona-patiënten. Mensen met ervaring in de zorg, maar ook mensen die geen zorgachtergrond hebben, kunnen zich bij ons melden via werving@spaarnegasthuis.nl.

Heeft u vragen over de maatregelen in het ziekenhuis of over uw afspraak?

Bel tijdens werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur met uw polikliniek. Bekijk de telefoonnummers van de poliklinieken.

Ivo van Schaik: We staan voor u klaar

Wij doen er alles aan om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan.