Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Uw afspraak in het ziekenhuis in coronatijd

Heeft u een afspraak of behandeling in het Spaarne Gasthuis? Door het coronavirus kan uw afspraak anders gaan dan normaal. Hieronder leest u wat u kunt verwachten.

 • De zorgverlener draagt binnen 1,5 meter bij (fysiek) patiëntencontact een mondkapje.
 • Als u zich prettig voelt bij het dragen van een mondkapje dan kan dit uiteraard.

Urgente zorg eerst

Patiënten voor wie de zorg het snelst nodig is krijgen voorrang. Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt en gebruiken de landelijke richtlijnen. Het kan zijn dat u daarom langer op een afspraak moet wachten dan u gewend bent. Is uw afspraak of ingreep uitgesteld door het coronavirus? Wij nemen contact met u op zodra we een nieuwe datum met u kunnen plannen.

Kom alleen 

We weten hoe fijn het soms is om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Toch vragen wij u nadrukkelijk om alleen naar uw afspraak te komen. Wordt u gebracht? Dan vragen we uw begeleider om buiten het ziekenhuis te wachten tot u klaar bent met uw afspraak. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zijn. Natuurlijk zijn er situaties waarin het echt nodig is dat er iemand mee gaat naar de afspraak. Dat geldt in elk geval voor:

 • kinderen
 • patiënten met een afspraak op de polikliniek oncologie
 • patiënten die mentaal en/of fysiek hulp nodig hebben
 • geriatrische patiënten
 • patiënten die een tolk meenemen
 • patiënten waarbij de zorgverlener gevraagd heeft om iemand mee te nemen

Heeft u een afspraak op de polikliniek en maakt u een vervolgafspraak? Dan krijgt u van ons ter plekke een begeleidingskaartje als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. U kunt dat de volgende keer bij binnenkomst in het ziekenhuis tonen, zodat u samen met uw begeleider door kunt lopen naar de polikliniek. Uw begeleider mag vanzelfsprekend geen klachten hebben die passen bij corona.

Iemand laten meeluisteren
Veel mensen vinden het prettig als iemand anders óók hoort wat de arts vertelt. Daarom kunt u natuurlijk altijd een familielid of vriend laten meeluisteren met het gesprek*. Zo is er toch iemand bij.

*U kunt iemand laten meeluisteren via uw eigen mobiele telefoon. Zet de telefoon op de speaker. Opnemen van het gesprek is volgens wetgeving alleen toegestaan als uw zorgverlener daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voor uw afspraak

 • Bent u positief getest op corona of bent u de afgelopen 14 dagen binnen anderhalvemeter geweest van iemand die positief getest is?
 • Heeft u klachten als verkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak (zonder een verstopte neus)?
 • Heeft een van uw huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten?
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in een buitenland met kleurcode oranje of rood geweest?

Is uw antwoord op 1 van bovenstaande vragen ja? Kom dan niet naar het ziekenhuis, maar bel uw zorgverlener om te overleggen of de afspraak door kan gaan. Dat kan op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur. Indien nodig stellen we uw afspraak uit. Als uitstel niet verantwoord is, dan komt u wél naar het ziekenhuis.

Kom niet te vroeg

Kom niet eerder dan 10 minuten vóór uw afspraak naar binnen. Tenzij dat wel met u is afgesproken. Zo voorkomen we te volle wachtkamers.

U komt op bezoek

​Patiënten mogen per dag 2 bezoekers ontvangen. De bezoekregeling en bezoektijden gaan voor de meeste afdelingen weer terug naar hoe ze oorspronkelijk waren. De bezoekperiode is van 14:00 uur tot 20:00 uur. Bekijkt u hier de bezoektijden van onze locaties en afwijkende bezoektijden van een aantal afdelingen.

Let tijdens je bezoek op de bekende maatregelen 

Was regelmatig uw handen. Ook vóór het eten.
Was regelmatig uw handen. Ook vóór het eten.
Hoest en nies in uw elleboog.
Hoest en nies in uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Gebruik papieren zakdoekjes.

Veelgestelde vragen

Ik denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Heeft u klachten die lijken op het coronavirus? Of is uw naaste met corona-klachten opgenomen in het Spaarne Gasthuis? Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus.

Ik heb klachten die lijken op corona. Mag ik met een negatieve test toch naar mijn afspraak komen?

Bij klachten die lijken op corona vragen wij u om een negatieve PCR-test te laten zien. Een zelftest is hierbij niet geldig. Hiermee volgen we het beleid van het RIVM.

Gaat mijn afspraak of operatie door?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zetten wij zoveel mogelijk afspraken in het ziekenhuis om naar een telefonische afspraak. Op basis van landelijke medische richtlijnen beoordeelt uw arts zorgvuldig of uw afspraak telefonisch kan plaatsvinden of dat u toch naar het ziekenhuis kan komen. Heeft u hier vragen over? Stel deze telefonisch aan uw polikliniek.

Deze maatregel geldt in elk geval voorlopig. Zodra de situatie verandert, melden we het op de website.

Geplande afspraken
Heeft u een geplande afspraak? Dan ontvangt u 2 dagen van te voren een sms dat de afspraak is omgezet in een telefonische afspraak. De arts of zorgverlener met wie u de afspraak heeft, belt u op het telefoonnummer dat bij ons bekend is in uw dossier. U wordt gebeld op de afgesproken dag en tijd. Het kan voorkomen dat u op ander tijdstip wordt gebeld dan gepland is. Dit heeft te maken met de drukte en situatie rondom het coronavirus.

Soms vindt uw afspraak wel plaats op in het ziekenhuis. In dat geval wordt u hier altijd vooraf over gebeld door een medewerker van de polikliniek. Wordt u niet gebeld, dan vindt de afspraak telefonisch plaats.

Bent u doorverwezen door uw huisarts voor een eerste afspraak met een specialist? Ook deze afspraak is eerst een telefonische afspraak met de specialist tenzij u door een van onze medewerkers bent gebeld.

Afspraak maken
U kunt altijd telefonisch contact opnemen met uw polikliniek voor het maken van een afspraak. Bent u nog niet onder behandeling bij de afdeling waar u een afspraak wilt maken? Bel dan uw huisarts voor een verwijzing. Uw afspraak met de specialist in het ziekenhuis is in de meeste gevallen telefonisch.

Geplande operaties
Spoedoperaties, oncologische operaties, geplande keizersnedes en specifieke vaatchirurgie gaan altijd door. Voor andere operaties kan de wachttijd langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk zorg te blijven bieden.

Is uw operatie uitgesteld door het coronavirus? Wij nemen contact met u op zodra we een nieuwe datum met u kunnen plannen.

Heeft u een afspraak op de polikliniek of voor een operatie? Dan moet u bij een van de onderstaande situaties contact opnemen met uw polikliniek:

 • U bent positief getest op corona. Of u bent de afgelopen 14 dagen binnen anderhalve meter geweest van iemand anders die positief is getest.
 • U heeft klachten als verkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak (zonder dat u een verstopte neus heeft).
 • Een van uw huisgenoten heeft koorts of benauwdheid.
 • U bent de afgelopen 10 dagen in een buitenland met kleurcode oranje of rood geweest.

Mijn operatie of afspraak is uitgesteld door het coronavirus. Wanneer wordt dit weer opgepakt?

Afgelopen maanden hebben wij steeds onze acute en urgente zorg kunnen geven. Ook hebben wij zoveel mogelijk de normale zorg door laten gaan, maar dat lukte helaas niet altijd. Inmiddels is het mogelijk om ook meer ‘gewone’ operaties uit te voeren en dus ‘uitgestelde zorg’ in te halen. Wel vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers deze zomer hun vakantie kun opnemen na een zeer intensieve periode eerst even bijkomen van de drukte in de corona crisistijd – de werkdruk is hoog geweest.

Wat zijn de wachttijden voor een afspraak of behandeling?

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen de wachttijden anders zijn dan normaal. Afspraken op de polikliniek (voor zowel nieuwe patiënten als controle patiënten) worden zoveel mogelijk vervangen door telefonische afspraken als dit medisch verantwoord is. Hierdoor kunnen de werkelijke wachttijden afwijken.

Bekijk de huidige wachttijden

Is het veilig om op dit moment geopereerd te worden?

We doen er als ziekenhuis alles aan om een veilige omgeving voor patiënten en medewerkers te creëren. Dat betekent dat de patiënten die luchtwegklachten hebben of verdacht zijn van corona of positief getest zijn op corona afzonderlijk worden verpleegd op een andere afdeling.

Op het moment dat u zich meldt op de afdeling wordt uw temperatuur gemeten. Hierna moet degene die u brengt het ziekenhuis verlaten. U wordt naar uw kamer gebracht.

Maar!

Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan kan uw operatie niet doorgaan. Neem dan contact op met de planner die de operatie voor u heeft ingepland.

Moet ik een mondkapje dragen?

 • Daar waar het druk is en 1,5 meter afstand niet mogelijk is, vragen wij u uzelf en anderen te beschermen door een mondkapje te dragen. Dit is geen verplichting.
 • Als u zich prettig voelt bij het dragen van een mondkapje ook buiten deze 1,5 meter dan kan dit uiteraard. Als u vergeten bent een mondkapje mee te nemen kunt u er van ons een krijgen.

Ik ben patiënt en moet in het ziekenhuis zijn. Mag ik iemand meenemen?

We weten hoe fijn het soms is om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Toch vragen wij u nadrukkelijk om alleen naar uw afspraak te komen. Wordt u gebracht? Dan vragen we uw begeleider om buiten het ziekenhuis te wachten tot u klaar bent met uw afspraak. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis zijn. Natuurlijk zijn er situaties waarin het echt nodig is dat er iemand mee gaat naar de afspraak. Dat geldt in elk geval voor:

 • Kinderen
 • Patiënten met een afspraak op de polikliniek oncologie
 • Patiënten die mentaal en/of fysiek hulp nodig hebben
 • Geriatrische patiënten
 • Patiënten die een tolk meenemen
 • Patiënten waarbij de zorgverlener gevraagd heeft om iemand mee te nemen

Heeft u een afspraak op de polikliniek en maakt u een vervolgafspraak? Dan krijgt u van ons ter plekke een begeleidingskaartje als een van de bovenstaande situaties op u van toepassing is. U kunt dat de volgende keer bij binnenkomst in het ziekenhuis tonen, zodat u samen met uw begeleider door kunt lopen naar de polikliniek. Uw begeleider mag vanzelfsprekend geen klachten hebben die passen bij corona.

Iemand laten meeluisteren
Veel mensen vinden het prettig als iemand anders óók hoort wat de arts vertelt. Daarom kunt u natuurlijk altijd een familielid of vriend laten meeluisteren met het gesprek*. Zo is er toch iemand bij.

*U kunt iemand laten meeluisteren via uw eigen mobiele telefoon. Zet de telefoon op de speaker. Opnemen van het gesprek is volgens wetgeving alleen toegestaan als uw zorgverlener daarvoor toestemming heeft gegeven.

Ik wil op bezoek komen, kan dat?

Ja, u kunt op bezoek komen. Bekijk hier de bezoekregeling.

Kan ik de spoedeisende hulp, huisartsenpost of bloedafname bezoeken?

Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan niet naar spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Bel alleen met de huisarts of huisartsenpost (Haarlem: (023) 224 2526/ Hoofddorp: (023) 201 0333 ) als uw klachten erger worden voor hulp en advies.

Zonder klachten
Zonder klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunt u gewoon naar de huisartsenpost of spoedeisende hulp komen voor dringende medische zorg.  Bel altijd van tevoren met de huisartsenpost.

We weten hoe fijn het soms is om iemand mee te nemen naar uw afspraak. Toch vragen wij u nadrukkelijk om alleen naar de huisartsenpost te komen. Wordt u gebracht? Dan vragen we uw begeleider om buiten te wachten tot u klaar bent met uw afspraak.

Bloedprikken
U kunt in het Spaarne Gasthuis bloed laten prikken bij de afnamelocaties van Atalmedial. Maak altijd eerst online een afspraak voor bloedafname. Kijk op de pagina bloedafname voor de openingstijden van de locaties in het Spaarne Gasthuis.

Heeft u corona of denkt u dat u corona heeft? Dan vragen wij u niet naar het ziekenhuis te komen. Toch kan het zijn dat u bloed moet laten prikken.  Neem dan contact op met Atalmedial zodat een medewerker bij u thuis kan komen om bloed te prikken. Of kijk op de website van Atalmedial welke locaties u kunt bezoeken wanneer u corona-gerelateerde klachten heeft. Op deze Verhoogd Risico Locaties wordt gewerkt met speciale beschermingsmiddelen.

Gaan informatie- en patiëntenvoorlichtingsbijeenkomsten door?

Patiëntenvoorlichtingsbijeenkomsten kunnen weer fysiek plaatsvinden in het ziekenhuis onder voorwaarden van de landelijke coronamaatregelen.

Heeft u vragen over de maatregelen in het ziekenhuis of over uw afspraak?

Bel tijdens werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur met uw polikliniek. Bekijk de telefoonnummers van de poliklinieken.