Sluiten
Thuis in
uw dossier

Logopedie

Kinderen en volwassenen die problemen hebben met spreken, kauwen en slikken kunnen terecht bij de logopedist.

In het Spaarne Gasthuis werken 5 logopedisten bij de paramedische dienst.

Logopedie bij opname in het ziekenhuis

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunnen problemen ontstaan met communiceren, eten en drinken. Bijvoorbeeld door aandoeningen in de hersenen, bij beademing of algehele verzwakking. Uw arts verwijst u door naar de logopedist, die bij u aan het bed komt. Uit het onderzoek van de logopedist volgt een advies en start zo nodig een behandeling. Heeft uw kind problemen met zuigen en slikken? Ook dan komt de logopedist.

Logopedist helpt u revalideren

Bent u door uw revalidatiearts verwezen naar de logopedist? De logopedist doet onderzoek, behandelt en adviseert om de communicatie en de slikfunctie te verbeteren. De logopedist werkt in een multidisciplinair team samen met de diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog. De logopedist helpt u in de revalidatie bij:

  • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zoals een beroerte
  • Parkinson
  • MS (Multiple Sclerose)
  • spierziekten, bijvoorbeeld ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose)
  • longproblemen

Heeft uw kind problemen in spraak- en taalontwikkeling of met kauwen en slikken? De logopedist helpt uw kind hierbij. Soms in samenwerking met de orthopedagoog.

Logopedie op de polikliniek

De logopedisten in het Spaarne Gasthuis zijn gespecialiseerd in behandelingen die de logopedist bij u in de buurt niet altijd biedt. Onderzoek en behandeling wordt meestal door uw specialist aangevraagd. Ook uw huisarts kan u in speciale gevallen naar het ziekenhuis verwijzen.

Het kan hierbij gaan om:

  • mimetherapie bij aangezichtsverlamming
  • logopedie bij de ziekte van Parkinson
  • neuromusculaire elektrostimulatie bij slikstoornissen
  • Ronnie Gardiner Methode (RGM)

Kinderen kunnen onderzocht worden in speciale teams zoals diagnosestraat voor kinderen en de upside down polikliniek. De logopedist onderzoekt het kind samen met andere specialisten binnen het team en brengt een advies uit over behandeling. Deze behandeling kan daarna in de buurt gegeven worden.

Locaties: