Sluiten
Thuis in
uw dossier

Uw afspaak in het ziekenhuis is aangepast naar een telefonische afspraak vanwege het coronavirus tenzij u door een van onze medewerkers bent gebeld. Heeft u vragen? Bel tijdens werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur of in het weekend tussen 10:00 en 16:30 uur naar: (023) 224 4112. Klik hier voor meer informatie.

ENGLISH: Spaarne Gasthuis prepares for coronavirus. On this page you can read all the current information concerning our hospital.

De medische staf (MSCK)

Wie optimaliseert de zorg? Wie spreekt er namens de medische staf? Dat doet de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland U.A. (MSCK).

De MSCK bestaat sinds 1 januari 2019 en is het resultaat van een structuurverandering. De MSCK is een apart bedrijf binnen het Spaarne Gasthuis en vertegenwoordigt alle medisch specialisten (en daarmee gelijkgestelden zoals klinisch chemici, klinisch fysici, apothekers). Alle medisch specialisten werkzaam in het Spaarne Gasthuis, zijn lid van de MSCK.

De MSCK heeft daarnaast ongeveer 150 medewerkers in dienst die ook allemaal werken in het Spaarne Gasthuis. Alle werknemers van de MSCK werken voor dezelfde patiënten en met dezelfde specialisten, programma’s en regels als de collega’s van het Spaarne Gasthuis.

Bestuur MSCK

De MSCK heeft een bestuur bestaande uit vier medisch specialisten uit verschillende vakgroepen, namelijk:

Het bestuur van de MSCK is de formele verbinding tussen de medische staf en het ziekenhuis. Het bestuur vergadert regelmatig met de raad van bestuur en de raad van toezicht. Het bestuur van de MSCK heeft verschillende taken. De vier belangrijkste taken zijn:

• optimalisatie van de kwaliteit van zorg
• aanspreekpunt voor medisch specialisten
• aanspreekpunt voor de raad van bestuur en de raad van toezicht
• belangenbehartiging van alle betrokkenen

Stafcommissies

De medische staf, vertegenwoordigd in de MSCK, sluit zich aan bij de missie en strategie van het Spaarne Gasthuis. Leden van de MSCK zijn vertegenwoordigd in alle relevante werkgroepen en commissies van het Spaarne Gasthuis, die betrokken zijn bij optimalisatie van zorg, onderwijs, opleiding, onderzoek, kwaliteit en veiligheid binnen de kaders van de gemeenschappelijke missie en strategie.

Secretarieel medewerkers en beleidsmedewerkers ondersteunen het bestuur.

Vakgroepen

Elke vakgroep heeft een medisch manager. Dit is de contactpersoon van een vakgroep met het Spaarne Gasthuis en de MSCK.

Elke maand vindt het medisch-managers-overleg plaats. Besluiten neemt de medische staf bij voorkeur in deze vergadering.