Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Een voorbeeld van een kwaliteitsindicator is het ziekenhuissterftecijfer, ook wel Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) genoemd. Met de HSMR kan worden ingeschat of in een ziekenhuis meer of minder sterfte plaatsvindt dan het landelijk gemiddelde. Deze inschatting wordt gemaakt door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de verwachte sterfte voor verschillende diagnosegroepen. Bij het berekenen van de verwachte sterfte wordt rekening gehouden met verschillende patiëntenkenmerken die de sterfte kunnen beïnvloeden zoals leeftijd, geslacht en onderliggende diagnoses.

Alle berekeningen worden uitgevoerd door Dutch Hospital Data (DHD) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een model waarin het landelijk gemiddelde op 100 wordt gesteld. Een score onder de 100 betekent dat er minder patiënten zijn overleden dan verwacht. Een score boven de 100 betekent dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht. Het is daarbij van belang of de hogere of lagere score significant afwijkt van 100. Indien dat het geval is wordt de uitkomst in het rapport rood of groen gekleurd.

Overzicht van de sterftecijfers per patiëntengroep (SMR’s) over 2018.