Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Het Streeklab Haarlem is een kenniscentrum voor infectieziekten en infectiepreventie. Het laboratorium levert optimale microbiologische diagnostiek geïntegreerd met professionele consultatie aan aanvragende medisch specialisten, huisartsen en andere zorgaanbieders.