Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Digitaal verwijzen heeft veel voordelen voor ziekenhuizen, verwijzers en patiënten. Geen formulieren meer die zoek kunnen raken of laboratoriumaanvragen die door de patiënt aangepast kunnen worden. Daarnaast duidelijke wachttijdindicaties en een goede digitale overdracht naar de juiste specialist.

Nog niet aangesloten op ZorgDomein?

Als uw praktijk nog niet is aangesloten op ZorgDomein, dan kunt u zich aanmelden via de website van Connect4Care, of via info@connect4care.nl. Voor technische ondersteuning bij het gebruik van ZorgDomein kunt u contact opnemen met Servicedesk ZorgDomein: servicedesk@zorgdomein.nl. of (020) 471 52 82. Voor informatie over het zorgaanbod van het Spaarne Gasthuis kunt u contact opnemen met zorgdomein@spaarnegasthuis.nl.

Teleconsultatie/meekijkconsult – uitleg

Teleconsultatie via ZorgDomein

Begin 2022 starten wij met teleconsultatie/meekijkconsult via ZorgDomein voor huisartsen uit de regio. Teleconsultatie is het digitaal/schriftelijk consulteren van een medisch specialist, waarbij de patiënt onder behandeling van de eerste lijn blijft. Het antwoord van de medisch specialist kan een advies voor diagnostiek of behandeling zijn, maar indien nodig ook het advies om de patiënt toch door te verwijzen.

Teledermatologie en telenefrologie bestaan al in het Spaarne Gasthuis, maar voor een bredere uitrol is gekozen om dit via het ‘meekijkconsult’ van Zorgdomein te doen.

Het ‘meekijkconsult’ is binnen ZorgDomein te vinden onder het tabblad ‘Teleconsultatie’, maar ook onder het reguliere zorgaanbod waardoor huisartsen bij iedere zorgvraag kunnen kiezen tussen verwijzen of een ‘meekijkconsult’. Deze vorm van teleconsultatie is eerste lijns zorg: de patiënt doet geen aanspraak op zijn eigen risico.

Specialisten ouderengeneeskunde en verloskundigen hebben ook aangegeven graag gebruik te willen maken van het meekijkconsult. Dit wordt in 2022 verder onderzocht.

Telenefrologie, hoe en wanneer gebruiken
De aanvraag van dit teleconsult verloopt via ZorgDomein waarbij automatisch de relevante labwaarden en data uit uw HIS meegestuurd worden. Binnen 48 uur krijgt u advies van de nefroloog via ZorgDomein en via Edifact zodat de informatie direct weer in uw HIS staat.

Voor welke patiënten is telenefrologie geschikt
U zult telenefrologie vooral gebruiken voor patiënten die nog niet bekend zijn bij ons. Bijvoorbeeld bij medicatie-advies, wanneer wel/niet verwijzen bij albuminurie of wat te doen ten aanzien van de calcium/fosfaathuishouding. Uw patiënt hoeft in de meeste gevallen niet naar het ziekenhuis te komen, maar blijft bij u onder behandeling. Wel komt het consult ten laste van het eigen risico van de patiënt. De patiënt krijgt een rekening van ongeveer €100.

Overleggen over een bekende patiënt of bij spoed?
Dan is teleconsultatie/telenefrologie niet geschikt. Neem liever telefonisch contact op, met de behandelend medisch specialist van uw patiënt of met de dienstdoende.

Handleiding Telenefrologie