Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Zorgnetwerk / Medisch Coördinerend Centrum

Nannette Huizenga, internist, is medisch manager van het zorgnetwerk c.q. Medisch Coördinerend Centrum (MCC). U bereikt haar via (023) 224 0000. Meer over het zorgnetwerk/MCC, vindt u hier.

NHZ Connected app

De Haarlem en Meer contact app is in november 2020 vervangen door een nieuwe app: NHZ Connected. Deze app bevat een overzicht van medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en andere 1e lijns disciplines. Hier zijn de directe nummers van de dienstdoende specialisten te vinden net als snelkiesnummers van poliklinieken. Tevens bevat de NHZ Connected app Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) en een sociale kaart. Begin 2021 wordt hier een nieuwsbrieffunctie aan toegevoegd. Deelnemers aan de NHZ Connected app zijn: Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, de huisartsen en de VVT-organisaties in de regio.

Heeft u over inloggen of aanmelden? Stuur een e-mail naar haarlemenmeer@spaarnegasthuis.nl