Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Deelnemers

 1. Huisartsencoöperatie Zuid-Kennemerland (HCZK)
 2. Huisartsenvereniging Haarlemmermeer (HVH)
 3. HAGRO Hillegom
 4. Coöperatie Samenwerkende huisartsen Badhoevedorp
 5. VTT organisaties Haarlemmermeer: Amstelring, Cordaan
 6. VVT organisaties Zuid-Kennemerland: Zorgbalans, Kennemerhart, St. Sint Jacob, Zorggroep Reinalda
 7. Spaarne Gasthuis (SG)

 

Doelstelling MCC

 • Het verbeteren van de (transmurale) zorgverlening aan patiënten in de regio Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer, Badhoevedorp en Hillegom, door het bevorderen van de samenwerking tussen huisartsen, VVT en zorgprofessionals werkzaam in het SG.
 • Het coördineren van (transmurale) werkzaamheden van zorgverleners in bovengenoemde regio’s om de doelmatigheid, kwaliteit, transparantie, kostenbeheersing en continuïteit van de zorgverlening te bevorderen.

Wat doet het MCC?

Hieronder enkele voorbeelden van onderwerpen die vanuit het MCC worden gecoördineerd:

 • Regionale transmurale afspraken (bijv: CVRM, Diabetes en COPD)
 • Regionale projecten (bijv: wijkkliniek, palliatieve zorg, transmuraal incident melden)
 • Informatie en communicatie (ZorgDomein, Contact App, Regioportaal, nieuwsbrief)
 • Nascholingen en symposia (o.a. RTA-diner, Haarlem en Meerse Samenscholing, ‘Samen de lijn aanhalen’)

Het Transmuraal Coördinerend Centrum (TCC) is de Spaarne Gasthuis-poot van het MCC. De medewerkers van het TCC zorgen voor uitvoer van projecten en afspraken in het SG en vervullen een rol in de ondersteuning van het MCC.