Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Hoe komt u de prijs van een behandeling te weten?

U wilt de prijs weten van een behandeling? Als u de prijs wilt weten van een specifieke behandeling of een diagnosebehandelcombinatie, dan heeft u de specifieke verrichtingscode of diagnosebehandelcombinatie-code (ook wel DBC-code genoemd) nodig.

Met de DBC-code vraagt u het tarief op bij uw zorgverzekeraar.

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar uw behandeling niet vergoedt. Uw verzekeraar vergoedt een behandeling bijvoorbeeld niet als er geen contract is afgesloten met Spaarne Gasthuis of bijvoorbeeld als uw verzekering uw behandeling niet dekt.

Wat er gebeurt als uw verzekaar de kosten niet vergoedt? Dan ontvangt u een rekening voor de behandeling. Het tarief dat Spaarne Gasthuis in dat geval in rekening brengt, is het zogeheten passantentarief. Het passantentarief is het tarief voor onverzekerde zorg.

Tarievenoverzicht

U vindt hieronder de kosten per behandeling in het tarievenoverzicht:

Wat is een DBC?

De afkorting DBC staat voor diagnosebehandelcombinatie. Een diagnosebehandelcombinatie is de totale ziekenhuisbehandeling: alle activiteiten die een ziekenhuis en medisch specialisten verrichten als gevolg van uw zorgvraag.

In dit filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit ziet u hoe de prijs van een botbreuk tot stand komt.

Als u in het ziekenhuis in behandeling bent, berekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk. Alle ziekenhuizen werken met diagnosebehandelcombinaties.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt diagnosebehandelcombinaties landelijk vast.

Een diagnosebehandelcombinatie is een soort zorgpakket dat gebruikelijk is bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld bij een gebroken arm. De prijs voor een diagnosebehandelcombinatie is een gemiddelde van de alle kosten bij een dergelijke breuk. Even een voorbeeld? Als patiënten met een gebroken arm gemiddeld één keer een foto laten maken, dan bepaalt dat de prijs. Als een individuele patiënt voor vier keer een foto laat maken, dan brengt het ziekenhuis toch hetzelfde bedrag in rekening.

Wilt u meer weten over de diagnosebehandelcombinatie? Bezoek de site van de NZa over de diagnosebehandelcombinatie.

Vaste prijzen en vrije prijzen

De tarieven van sommige diagnosebehandelcombinaties zijn landelijk vastgesteld. Die tarieven zijn bij alle ziekenhuizen gelijk. U vindt de prijzen op de website van de NZa.

De tarieven van andere diagnosebehandelcombinaties stellen ziekenhuizen vast in overleg met de zorgverzekeraars. Welke diagnosebehandelcombinaties ziekenhuizen en zorgverzekeraars vaststellen? U vindt de lijst op de website van de NZa.

Elk ziekenhuis publiceert een algemene prijslijst, ook wel onverzekerde zorg tarieven. Dat is verplicht. Dit worden passantenprijzen genoemd. Voor de GGZ gelden aparte passantenprijzen.

Betalingsvoorwaarden

Op alle diensten van het Spaarne Gasthuis en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten zijn Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing.