Sluiten
Thuis in
uw dossier

Uw verzekering

Hoe bent u verzekerd? Wat vergoedt uw verzekeraar?

Uw zorgverzekeraar vergoedt zorg in het ziekenhuis

De meeste behandelingen en spoedeisende zorg krijgt u vergoed. Uw zorgverzekering dekt de kosten. Wees u ervan bewust dat ook als een behandeling onder de dekking van de zorgverzekering valt, het eigen risico nog altijd in rekening kan worden gebracht door uw zorgverzekeraar.

Sommige behandelingen vergoedt uw verzekeraar alleen wanneer u aanvullend verzekerd bent. Vraag voor uw behandeling na bij uw zorgverzekeraar of u wel of niet aanvullend verzekerd bent voor de te vergoeden behandeling.

Voor de vergoeding van uw behandeling heeft u een geldige verwijsbrief nodig. Bij interne verwijzingen van specialist naar specialist, is dit niet van toepassing.

Wat vergoedt uw verzekeraar?

Op www.independer.nl vindt u een overzicht van behandelingen en op welke manier de verschillende verzekeraars deze vergoeden.

Met welke verzekeraars heeft het Spaarne Gasthuis een contract?

2019

Het Spaarne Gasthuis heeft voor 2019 met zorgverzekeraars ASR, Caresq, CZ, Menzis, VRZ en Zilveren Kruis, DSW en VGZ  prijsafspraken gemaakt. Bent u verzekerd bij 1 van deze verzekeraars? Dan wordt uw zorg in het basispakket vergoed.

Heeft u gekozen voor een budgetpolis? Bij deze polis krijgt u de zorg alleen 100% vergoed als u die ontvangt van een zorgaanbieder waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het Spaarne Gasthuis heeft geen contract met Univé Gewoon ZEKUR, natura budgetpolis. Als u voor deze zorgverzekering heeft gekozen, moet u de kosten van de behandelingen zelf betalen. Spoedeisende hulp wordt wel vergoed.

Informeer vóór uw afspraak in ons ziekenhuis bij uw zorgverzekeraar welke zorg vergoed wordt. Dit voorkomt dat u achteraf voor nare verrassingen komt te staan.

Eigen risico 2019: € 385,-

U bent 18 jaar of ouder? Dan betaalt u in 2019 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Dat geldt ook voor zorg die u in het ziekenhuis krijgt.

Naast het verplichte eigen risico heeft u mogelijk een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico en het verplicht eigen risico samen bedragen maximaal € 885,-.

Kosten van een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg krijgt u altijd vergoed vanuit het basispakket. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van uw zorgverzekering.

Heeft u vragen over uw eigen risico of vrijwillige bijdrage? Neem contact op met uw verzekeraar.

Voor meer informatie over uw eigen risico kunt u ook terecht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: over ziekenhuisrekeningen.